Konsum Värmland har genomfört en unik storaffär; Förvärvar gränshandelsjätten MaxiMat.

maximatEn av landets största självständiga föreningar, Konsum Värmland, har genomfört en unik storaffär. Det är livsmedelskedjan MaxiMat, med en storbutik i västra Värmland och två i norra Bohuslän, som förvärvats. Förvärvet har skett i samarbete med en annan självständig och framgångsrik förening, Konsum Bohuslän-Älvsborg. MaxiMat är mycket starka inom Norgehandeln och säljer för 800 miljoner kronor per år. Och snart öppnas ytterligare en storbutik i Charlottenberg i Värmland.

Affären skapar nya förutsättningar för kooperationen att ytterligare expandera på en marknad som är belägen vid ett av landets absolut hetaste områden. Något som medför en betydande volymtillväxt.  Konsum Värmland driver också en egen livsmedelsindustri som bl. a innefattar en komplett charkfabrik. Därför tror man på flera positiva synergieffekter.
– Övertagandet gör oss ännu starkare i en hårdnande konkurrens på en marknad som är värd flera miljarder. Förutom att vi tillför kooperationen ett starkt varumärke, öppnas också nya möjligheter för vår charkfabrik i Karlstad och ett fördjupat samarbete med Konsum Bohuslän-Älvsborg, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Samarbete med Konsum Bohuslän-Älvsborg
Affären sker i gott samarbete och samråd med grannföreningen, Konsum Bohuslän-Älvsborg, som sedan tidigare, via ett dotterföretag, driver framgångsrika Nordy Supermarket i norra Bohuslän. Även Konsum Värmland har ett varumärke med renodlad inriktning mot Norge; XL-Mat i Charlottenberg och Töcksfors. De bägge föreningarna kommer därför att samarbeta inom frågor som härrör till Norgehandeln. – Vi har varit starka inom Norgehandeln under många år. Förvärvet av MaxiMat sker i samarbete med oss och vi kommer att ha god nytta av varandras erfarenheter, säger Konsum Bohuslän-Älvsborgs VD Jon Eskedal.
– MaxiMat kommer att komplettera våra tidigare butiker på området. Totalt sett kommer kooperationen att stärkas, menar Steve Fredriksson.

Namnet lever kvar
MaxiMat med drygt 230 anställda och en omsättning på cirka 800 Mkr, består idag av tre butiker, Svinesund och Nordby i norra Bohuslän samt Töcksfors i västra Värmland. I Värmland öppnas inom kort en fjärde butik i Charlottenberg. Kedjan, som tidigare haft ICA som huvudleverantör, har idag Bergendahls som grossist. MaxiMat är ett företag som varit i familjen Åsberg/Elds ägo sedan starten 1978. Koncernen skapades ursprungligen av Yngve Åsberg, en duktig entreprenör inom svensk detaljhandel, med en gedigen kunskap om branschen. Tack vare en strategisk expansion i kombination med en hög investerings- och skötselnivå har butikerna genom åren skapat ett gott anseende, god ekonomi och en tydlig profil. MaxiMat är en mycket framgångsrik aktör inom Norgehandeln. Affären kan tyckas uppseendeväckande då man valt att sälja till Konsum Värmland. Detta trots att man tidigare har samarbetat med ICA, och idag med Bergendahls.

 

maximat2–  För familjen har det känts mycket angeläget att hitta en köpare som vill driva och vidareutveckla företaget under namnet MaxiMat. En annan orsak var också att Konsum Värmland sedan tidigare förvärvat och vidareutvecklat ett annat tidigare familjeföretag, nämligen lågpriskedjan Pekås, säger en av de tidigare ägarna och VD:n Henrik Eld.

Personalen har fortsatt anställning
MaxiMat kommer att drivas som ett självständigt dotterföretag och personalen kommer att fortsätta sina anställningar. De framtidsplaner som familjen Åsberg/Eld har lagt fast, bland annat i form av etableringen av en fjärde butik i Charlottenberg i västra Värmland, kommer att genomföras.
– Namnet MaxiMat är oerhört starkt och kommer att leva kvar och vidareutvecklas. Kunderna kommer absolut att känna igen sig även i framtiden, menar Steve Fredriksson.

Affären
Köpesumman är inte offentlig, men Konsum Värmlands förtroendevalda förvaltningsråd, styrelse och de fackliga parterna har haft full insyn i affären. Överlåtelsen, som skedde den 16 maj, gick till på så sätt att Konsum Värmland förvärvade samtliga aktier i MaxiMat Gruppen AB, där hela verksamheten ingår. Och man tror på en fortsatt tillströmning av gäster från vårt västra grannland.
– I dagsläget finns det inga som helst tecken på att gränshandeln kommer att svikta. Tvärtom har vi sett många nya aktörer som vill vara med att dela på en het marknad. Då vill vi på allvar visa att kooperationen är en aktör att räkna med.
–  MaxiMat ska fortsätta att utvecklas som ett konkurrenskraftigt och expansivt företag. Butikerna kommer att fortsätta att konkurrera med våra övriga butiker. Om vi samtidigt utnyttjar de synergieffekter som affären och samarbetet med Konsum Bohuslän-Älvsborg medför ökas möjligheterna till totalt sett lägre priser, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information, kontakta;

Steve Fredriksson VD Konsum Värmland, tfn; 054-22 01 00
Henrik Eld  VD MaxiMat, tfn; 070-689 61 00
Jon Eskedal VD Konsum Bohuslän-Älvsborg tfn; 0522-815 07
Klas Olsson informationschef Konsum Värmland tfn; 054-22 01 02 eller 070-601 71 52

Fakta MaxiMat
MaxiMat, med servicekontor i Strömstad, bedriver verksamhet i tre butiker; Svinesund, Nordby och Töcksfors. Inom kort öppnas en fjärde butik i Charlottenberg. MaxiMat omsätter cirka 800 Mkr per år och  sysselsätter drygt 230 personer. MaxiMat har sedan starten 1978 haft en mycket god omsättnings- och lönsamhetsutveckling.

MaxiMat, med servicekontor i Strömstad, bedriver verksamhet i tre butiker; Svinesund, Nordby och Töcksfors. Inom kort öppnas en fjärde butik i Charlottenberg.  MaxiMat omsätter cirka 800 Mkr per år och  sysselsätter drygt 230 personer. MaxiMat har sedan starten 1978 haft en mycket god omsättnings- och lönsamhetsutveckling.

Fakta Konsum Värmland

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i 74 försäljningsställen över hela länet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt XL-Mat med inriktning mot Norgehandeln.  Föreningen har också en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 126 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick under förra året till 2,9 miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket expansivt skede. För ytterligare information om Konsum Värmland, se gärna; www.konsumvarmland.se.

Fakta Konsum Bohuslän-Älvsborg

Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg äger och driver 27 butiker och 2 stormarknader i Bohuslän, Dalsland och Västergötland, Coop Nära, Coop Konsum och Coop Forum. Cirka 750 medarbetare sålde under år 2005 varor för över 1,6 miljarder kronor. Föreningen äger, tillsammans med den norska föreningen Coop Öst, dotterföretaget Grensemat AB, som i sin tur driver Nordby Supermarket utanför Strömstad.  Nordby Mat har en mycket stark ställning gentemot Norgehandeln. Mer än 82 000 konsumenter är nu medlemmar i Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg. För ytterligare information om Konsum Bohuslän-Älvsborg, se gärna;www.konsumbohus.com