Konsum Värmland förvärvar fastighet i Sunne

– Investeringen är ett led i utvecklingsarbetet i Sunne där vi har en stark framtidstro för kommunen som handelsort, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson med anledning av att Konsum Värmland förvärvat en fastighet intill riksväg 45 i Sunne.

Konsum Värmland har alltså köpt fastigheten Skäggeberg 15:183 vid industriområdet i anslutning till riksväg 45 i Sunne. Tomtens areal är på 4 195 kvm och byggnaden på 530 kvm. Säljare är Hus & Hallmontering i Sunne och tillträdesdag är den 1 juli. Fastighetens nuvarande hyresgäster kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet som vanligt.

Även om fastigheten med tillhörande mark ligger intill dotterföretaget Pekås nuvarande butik är det inte helt klart hur Konsum Värmland kommer att nyttja expansionsmöjligheten.

  • Marken intill fastigheten ger oss möjlighet att expandera. I vilken form och under vilket namn ber vi att få återkomma till. Det handlar helt enkelt om att säkerställa en framtida expansion i Sunne, menar Leif Olsson.

Köpeskillingen är inte offentlig. Men både styrelse och förvaltningsråd har enhälligt ställt sig bakom förvärvet.

– – –

För ytterligare information kontakta Konsum Värmlands VD Leif Olsson 054-220100 eller informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152

Pressmeddelandet har skickats till; VF, NWT, Fryksdalsbygden, Radio Värmland, TV 4 Värmland och Värmlandsnytt.