Konsum Värmland fortsätter att satsa i Värmland Om- och tillbyggnad för 43 Mkr på Coop Forum Karlskoga

Under förra veckan ”smygstartades” förändringen av Konsum Värmlands största butiksenhet i Karlskoga. Nu går man med full kraft och samtliga resurser in för att skapa en helt ny profil i Karlskoga; Coop Forum – en del av Konsum Värmland. Omställningen innebär bland annat en total inre ombyggnad, ny fasad och entré och en totalyta på 6 700 kvm, vilket är en utökning med cirka 1 400 kvm. Investeringen uppgår till 43 Mkr, och den nya butiken beräknas vara helt färdigställd i slutet av augusti.

presskonferens-karlskoga-00

Från vänster; stormarknadschef Sven-Eric Ericsson och Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson

Karlskoga är ett mycket viktigt handelsområde för Konsum Värmland. Under många år har vi verkat i otidsenliga lokaler. Vi är därför övertygade att den nya butiken kommer att bli framgångsrik, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Utökad försäljningsyta
Den nya stormarknaden kommer att genomgå en total inre omställning med ny inredning, nya kylar och frysar, ny fasad och en helt ny entré. Vidare kommer en utbyggnad att genomföras vilket skapar en försäljningsyta på cirka 5 000 kvm, att jämföra med dagens 3 000 kvm.

– Utökade försäljningsytor innebär att vi kan erbjuda ett mer attraktivt och anpassat sortiment, både inom livsmedel och specialvaror, menar Steve Fredrikssoon

Manuell fisk- och delikatessavdelning
Nya Coop Forum i Karlskoga kommer att få ett mycket brett sortiment med stora valmöjligheter. Det kommer att finnas både märkesvaror, lågprisvaror tillsammans med ett brett utbud av specialvaror. Dessutom kommer man att lägga stor tonvikt på färskvarorna såsom, frukt- och grönt, bröd och bageri samt kött- och chark. Som kronan på verket satsar man därför på stora manuella avdelningar för färsk fisk och delikatesser. Konsum Värmlands egna livsmedelsindustri borgar också för att man törs utlova ett av marknadens bredaste utbud av lokalt producerade varor.

– På Coop Forum Karlskoga ska man alltid hitta vad man söker. Detta oavsett om man letar efter låga priser eller manuell betjäning med någonting utöver det vanliga. Förutom lokalt producerade varor har vi också ambitionen att erbjuda ett brett sortiment av ekologiska produkter, samtidigt som vi inför möjligheten att handla med Shop-Express, säger stormarknadschefen Sven-Eric Ericsson.

Värmländsk framtidstro
Satsningen i Karlskoga är ytterligare en i en lång rad. I höstas nyöppnades Coop Extra i Degerfors, och helt nya butiker öppnades under förra året både i Sunne, Sysslebäck och i Kil, för att bara nämna några exempel. Mellan åren 2004-2007 har investeringarna i Konsum Värmland uppgått till närmare 400 Mkr.

– För att behålla vår starka position måste vi hela tiden förändra och förnya oss. När vi investerar hamnar dessutom varenda krona i Värmland, avslutar Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

För ytterligare information, kontakta; Stormarknadschef Sven-Eric Ericsson, tfn; 054-220503 eller Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn: 054-220102.

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad bedriver verksamhet i ett 80-tal försäljningsställen och inriktningar över hela landskapet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt MaxiMat med inriktning mot norgehandeln i Töcksfors och Charlottenberg. Föreningen är unik såtillvida att man också driver en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 131 000 medlemmar och har cirka 1 700 anställda. Butiksförsäljningen uppgick till 3,3 miljarder kronor (31/12 2006). Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket offensivt och expansivt skede. För ytterligare information om Konsum Värmland se gärna; www.konsumvarmland.se