Konsum Värmland bygger ut Stormarknaden i Kristinehamn med 2 500 kvm

Vi har haft en mycket positiv utveckling i Kristinehamn sedan vi byggde den nya Stormarknaden under 2002.

Nu vill vi utveckla handeln ytterligare och kommer därför att bygga ut butiken med ytterligare 2 500 kvm, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson. Så sent som sommaren 2002, stod Konsum Värmlands nya Stormarknad klar i Kristinehamn, efter en investering på 75 Mkr. Placeringen vid kvarteret Tapiren var så lyckad, att man i dagarna påbörjar en utbyggnad med ytterligare 2 500 kvm.

– Vi hade rätt i våra tidigare bedömningar om handelns positiva utveckling i Kristinehamn. Nu hoppas vi kunna vidareutveckla vår stormarknad ytterligare inom olika branscher.

– Exakt vilka branscher det handlar om är i skrivande stund inte fastställt, även om vi redan nu kan avslöja att det handlar om så kallade sällanköpsvaror. Och vi räknar med att det återigen kommer att öka intresset ytterligare för Kristinehamn som handelsort.

Framtidssatsning
Utöver utbyggnaden i Kristinehamn har man mycket på gång runt om i Värmland. Under förra året slog man upp dörrarna för en utbyggd butik i Svanskog, och i Karlskoga. Man har också byggt om butiken i Charlottenberg, och öppnat en ny enhet i Töcksfors, XL-mat. Vidare har man fördubblat butiksytan i Årjäng och investerat i en ny jättefrys vid livsmedelsindustrin i Karlstad. Det är också klart med nya butiker i Sunne, Sysslebäck, centrala Karlstad och vid Nolgård på Hammarö.
– Nya internationella detaljhandelskedjor finns i Värmland, och fler är på väg. För att på sikt kunna behålla vår livsmedelsanläggning med en mängd lokala underleverantörer måste vi fortsätta att expandera i butiksledet med nya lägen eller utbyggnader.
– Vi investerar över hela länet. Samtidigt är det viktigt för oss att vara med att expandera på de platser det finns tillväxt. Och det gör det i Kristinehamn, avslutar Steve Fredriksson.

Fakta Konsum Värmland
Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i 77 försäljningsställen över hela länet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med åtta butiker samt XL-Mat med inriktning mot Norgehandeln.  Föreningen har också en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 125 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick under förra året till 3,1 miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket expansivt skede. För ytterligare information om Konsum Värmland, se gärna; www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta VD Steve Fredriksson eller informationschef Klas Olsson tfn: 070-601 71 52

Pressmeddelandet har skickats till; NKP