Konsum Värmland ansöker om detaljplaneändring för att bygga ny storbutik i Torsby

Konsum Värmland har skickat in en ansökan till Torsby Kommun, om detaljplaneändring för en helt ny storbutik intill Toriakorset i Torsby. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 40 mkr.

Konsum Värmland vill bygga en helt ny storbutik på cirka 3 000 kvm. I anslutning till området, intill Toriakorset, vill man också skapa cirka 170-180 parkeringsplatser. Investeringsnivån kommer att uppgå till cirka 40 mkr.

– Efter framgångarna med våra tidigare nybyggen, bland annat på Hammarö, Kil, Sysslebäck och Sunne, vill vi nu gå vidare i Torsby och framförallt då i Toriakorset, som vi ser som en mycket intressant handelsplats, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

Modern storbutik
Konsum Värmland vill skapa en modern storbutik med huvudinriktning på dagligvaror och inte minst färskvaror. Men det kommer också att förekomma ett brett utbud av så kallade specialvaror. Det kommer att bli en helt ny inredning och butiken kommer att upplevas som ljus, fräsch och lätthandlad. Kyl- frys, värme och ventilation kommer dessutom att vara miljöanpassade, en av anledningarna till att butiken dessutom kommer att vara KRAV-godkänd.

– Genom att erbjuda en miljöanpassad butik gör vi inte bara vår närmiljö en tjänst. Det innebär också lägre kostnader för föreningen och för våra medlemmar.

– Med den nya butiken vill vi erbjuda kunderna en modern, ljus och ändamålsenlig butik med en klart bättre trafiksituation och dessutom fler parkeringsplatser. Samtidigt får våra medarbetare en betydligt rationellare och trivsammare arbetsmiljö.

Manuella inslag och brett utbud

I den nya butiken vill man presentera stora, attraktiva och manuella inslag av både delikatesser och färsk fisk. Sortimentet kommer att bestå av både lågprisvaror och märkesvaror, alltsammans inramat med marknadens bredaste utbud av lokalt producerade varor.

– Vi törs påstå att vi kommer att erbjuda Torsbyborna en av landets bästa dagligvarubutiker. Vi kommer att tillföra den lokala handeln en helt ny dimension.

När är det klart?

Ansökan om detaljplaneändring är inskickad till Torsby kommun, som varit behjälpliga i frågan på ett utmärkt och korrekt sätt. Från Konsum Värmlands sida hoppas man på ett snabbt svar. Ärendet kommer att behandlas i kommunen och det är först när utfallet är klart som man kan svara på när den nya butiken är klar för öppning.

– Under en tid har vi undersökt olika alternativ angående vår expansion i Torsby. Nu ser vi verkligen fram emot att hitta en lösning och komma igång så snabbt som möjligt, avslutar Steve Fredriksson.

Övriga fakta;

Ansökan om detaljplanläggningen avser fastigheterna Västanvik 1:396 och Västanvik 1:98. För utförande av detaljplanearbete har Klara Arkitektbyrå i Karlstad anlitats.

 
Övrigt
I morgon, fredag den 19/3, klockan 11 00, presenterar Konsum Värmland bokslutet för 2009, Timmergatan 1 i Karlstad. Se inbjudan daterad 2010-03-17


För ytterligare information, kontakta, Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, 054-220102


Läs mer om Konsum Värmland på www.konsumvarmland.se