KONSUM-PEKÅS; Trots dagligvarujättens utspel Affären kommer att genomföras

Vi kommer att genomföra affären med PEKÅS trots de förtäckta hoten från dagligvarujätten D&D, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Bakgrunden till uttalandet är att D&D i förtäckta ordalag hävdat att de via en hembudsrätt ska stoppa att två av PEKÅS butiker, Rud och Hagfors, ska ingå i affären med Konsum Värmland.

Det förvånar mig att D&D gör detta utspel med tanke på att de tidigare hävdat att de inte velat ta över de två butikerna. Detta visar egentligen bara att D&D, som är ett börsnoterat multinationellt företag, bara bryr sig om att expandera till varje pris. Jag har ytterligare blivit stärkt i att jag gjorde rätt när jag sålde till Konsum Värmland. Inte minst med tanke på att företaget, de anställda och affärsidén kommer att leva kvar i Värmland, säger Pekås grundare Per-Inge Karlsson.

Pekås ska vidareutvecklas
PEKÅS har tidigare presenterat planer på att utveckla verksamheten med fler butikslägen.
Bl a har man visat intresse för nya lägen och utbyggnader i Torsby, Karlstad och Sunne.

Namnet Pekås har en kraft i sig som vi tänker använda. Expansionsplanerna för Pekås ska därför fortsätta. Vi kommer alltså att genomföra affären med Pekås trots de förtäckta hoten från dagligvarujätten D&D, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

D&D får två månader på sig
Jurister håller nu på att granska ärendet ytterligare. D&D har två månader på sig att avgöra hur de ska gå vidare med hembudsavtalet. Men trots detta står det idag helt klart att det 100-procentiga ägandet av PEKÅS övergår till Konsum Värmland den 1 februari.

Självfallet räknar vi med att samtliga sex butiker kommer att ingå i köpet. Men om D&D via hemköpsrätten väljer att tvinga till sig de två butikerna får de alltså betala ett marknadsmässigt pris till oss. Detta frigör kapital som vi självfallet kommer att använda på den värmländska marknaden, avslutar Leif Olsson.

Konsum Värmland är ett värmländskt detaljhandelsföretag som till 100% ägs av sina 99 586 medlemmar. Cirka 1 800 anställda gör föreningen till en av länets större arbetsgivare. Pekås, med 70 anställda, ägs till 100 % av Per-Inge Karlsson och hans familj. De bedriver verksamhet i sex butiker och ett huvudkontor och lager i Karlstad. D&D har nyligen gått samman med Hemköp och svenska och finska Spar-kedjan och bildat en stor börsnoterad dagligvarukoncern med verksamhet över hela Norden. Största ägare av D&D är Axel Johnsson med 45 % av aktieinnehavet.

– – –

För ytterligare information kontakta;
Konsum Värmlands VD Leif Olsson tel 054-220100,
PEKÅS Per-Inge Karlsson tel 0705-373679, eller
informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152