KONSUM-PEKÅS; Trots att dagligvarujätten tvingar till sig Pekås butik på Rud genomförs affären mellan Konsum Värmland och Pekås!

Trots att säljaren Per-Inge Karlsson äger sitt företag till 100 % tvingar dagligvarujätten D&D till sig en av Pekås butiker, Rud i Karlstad, via en hembudsklausul från den 1/3.

Detta är inget annat än ren prestige, dessutom far D&D med osanning. Men trots detta ska vi genomföra affären och utveckla Pekås i Värmland, dundrar Konsum Värmlands VD Leif Olsson

Trots att vi köpt Pekås till 100 % så tvingar D&D till sig Pekås butiken på Rud i Karlstad. Dessutom har D&D Nords VD Per Johlner farit med osanning när han påstått att de deltagit i budgivningen. Då övertagandet enbart varit en affär mellan Konsum Värmland och Per-Inge Karlsson vet han inte vad han talar om. Vi tolkar dessa ageranden och uttalanden enbart som ett prestigefyllt försök av dagligvarujätten att sabotera våra planer att utveckla och bibehålla Pekås i Värmland, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Det var dagarna före jul som Pekås grundare Per-Inge Karlsson och Konsum Värmland skrev under ett avtal att Pekås sex butiker, ett 70-tal anställda samt huvudkontor och lager skulle ingå som ett fristående dotterbolag till Konsum Värmland. Avsikten med affären är att bibehålla och utveckla företaget Pekås som ett värmländskt varumärke. Bara några dagar senare hotade Per Johlner, VD på D&D Nord, att via hembudsklausuler stoppa övertagandet av Pekås Rud och Hagfors. Efter juridiska förhandlingar står det dock klart att Pekåsbutiken i Hagfors kommer att leva kvar.

Som vi sagt tidigare har namnet Pekås en kraft i sig som vi tänker använda. Vi tänker etablera nya Pekås-butiker i framtiden. Dagligvarujätten ska inte få stoppa utvecklingen i Värmland, säger Leif Olsson.

Osäkerhet bland Pekås personal
Beskedet om att D&D utnyttjar hemköpsklausulen möttes med oro bland personalen vid Pekås Rud. Ingen av de anställda har ännu fått information om framtiden, i vilken profil de kommer att tillhöra, eller vem som idag är deras arbetsgivare.

Vi har varit, och är, ett litet företag med stor sammanhållning. Självklart blev de anställda vid Rud mycket besvikna när de nu inte längre får ingå i Pekåsfamiljen, säger Per-Inge Karlsson.

D&D har agerat på ett mycket okänsligt sätt. Mitt livsverk kommer nu att splittras upp. Men jag gläds ändå att butiken i Hagfors får leva kvar och att Konsum Värmland har för avsikt att slutföra affären och bygga upp ett komplett Pekås igen.

Konsum Värmland är ett värmländskt detaljhandelsföretag som till 100% ägs av sina 99 586 medlemmar. Cirka 1 800 anställda gör föreningen till en av länets större arbetsgivare.
Pekås, med 70 anställda, ägs till 100 % av Per-Inge Karlsson och hans familj. De bedriver verksamhet i sex butiker, och har ett huvudkontor och lager i Karlstad.
D&D har nyligen gått samman med Hemköp samt svenska och finska Spar-kedjan och bildat en stor börsnoterad dagligvarukoncern med verksamhet över hela Norden. Största ägare av D&D är Axel Johnsson med 45 % av aktieinnehavet.

– – –

För ytterligare information kontakta;
Konsum Värmlands VD Leif Olsson tel 054-220100
PEKÅS Per-Inge Karlsson tel 0705-373679
informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152