Konsum Gruvplan i Karlstad läggs ned

Konsum Värmlands förvaltningsråd och styrelse beslutade i fredags att en av föreningens minsta butiker, Konsum Gruvplan i Karlstad, ska läggas ned den 31 oktober.

Bakgrunden till beslutet är en otillräcklig försäljning, ökande kostnader med stigande förlustsiffror som följd. I år beräknas butiken ge ett underskott mellan 7 – 800 000 kronor.

Nedläggningen har föregåtts av ett öppet informationsmöte till de boende i området och täta kontakter med butikens förtroendevalda. På dessa möten har det bland annat framkommit synpunkter på att Konsum Värmland ska fortsätta subventionera butikens underskott.

  • Vi har redan i många år subventionerat butikens underskott med i genomsnitt en kvarts miljon årligen. Men då förlustsiffrorna accelererat under året finns det en smärtgräns även för oss, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Åtgärder vidtagna

Redan i mitten av 90-talet märktes en stagnation i butikens försäljning. 1996 byggde man om butiken och utökade öppettiderna. Åtgärderna gav en tillfällig effekt, men snart sköt underskottet återigen i höjden. Förlustsiffrorna har pendlat mellan 200 – 500 000 kronor årligen och beräknas i år uppgå till cirka 7 – 800 000 kronor.

  • Visst finns det butiker som har ännu högre förlustsiffror än Konsum Gruvplan. Men då dessa ligger i glesbygd innebär det att vi har en större toleransnivå med tanke på de boende på orten som kan ha upp till två mil till närmaste inköpsställe.

Fyra personer får fortsatt anställning

Konsum Gruvlyckan sysselsätter fyra personer. En heltidsanställd och tre deltidsanställda. Samtliga kommer att få andra arbetsuppgifter inom Konsum Värmland. Handelsanställdas Förbund har också informerats om butikens utveckling.
– Vi har fått information och ekonomisk redogörelse om situationen och måste tyvärr konstatera att förutsättningarna inte ger butiken någon framtid. Samtidigt är det glädjande att all personal erbjuds fortsatt anställning, säger Gunilla Magnusson, facklig samordnare på Handelsanställdas Förbund.

Övriga fakta

1997 gjorde butiken en förlust med; 578 000 kronor, 1998; 414 000 kronor, 1999; 229 000 kronor, 2000; 289 000 kronor, 2001; 440 000 kronor. 2002 beräknas butiken göra ett underskott mellan 7 – 800 000 kronor.

För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson tfn 054-220102 eller 070-601 71 52. Handels fackliga samordnare Gunilla Magnusson tfn; 054-220217

Pressmeddelandet har skickats till; NWT, VF, Karlstads-tidningen, Radio Värmland, TV 4 Värmland och Värmlandsnytt.