Kommunalrådet stadfäste ”Köttbullens Dag” när Konsum Värmland återupptog charkproduktionen i Kil

Den 23 augusti blir en dag att minnas för de flesta Kilsbor. Det var nämligen dagen då Konsum Värmland återupptog charktillverkningen i nedlagda Scan Västs tidigare lokaler i Kil. Anläggningen invigdes genom att landshövding Eva Eriksson och kommunalrådet Mikael Johansson åt de första köttbullarna som åter produceras i Kil.

kvcharkkil070823 (1)

Värmlands landshövding Eva Eriksson och Kils Kommunalråd Mikael Johansson äter den första köttbullen, som serverats av Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson, i samband med invigningen av Konsum Värmland Chark i Kil.

Det händer mycket positivt i Kil just nu. Att charkproduktionen återvänder till kommunen har givetvis ett stort symbolvärde för oss. Därför kommer Kils kommun att utropa den 23 augusti till ”Köttbullens Dag” sade kommunalrådet Mikael Johansson i samband med invigningen.

Fest hela dagen
I samband med invigningen arrangerade Kils Kommun, i samarbete med Konsum Värmland, festligheter under hela dagen. Under förmiddagen bjöds allmänheten in på fabriksområdet för att låta sig väl smaka av några av de produkter som kommer att tillverkas på den nya anläggningen. Vid lunchtid paraderade Kils Drillflickor och paradorkester genom stadens gator, och på kvällen arrangerades en välbesökt cafékväll med underhållning av lokala förmågor.

– Med ett arrangemang utöver det vanliga ville vi nå ut med budskapet att Kil har ett mångskiftande näringsliv med bra förutsättningar för fortsatt utveckling och att läget mitt i Värmland är idealiskt, säger kommunchef Jan-Olov Ragnarsson.

Ökad efterfrågan av lokala produkter
Konsum Värmland Charkfabrik är sedan många år belägen vid Orrholmen i Karlstad. Anläggningen, som sysselsätter 160 personer, är unik med fullsortimentstillverkning av kött- och charkprodukter. Under de senaste åren har man investerat avsevärda belopp i charkfabriken. I motsats till branschen i övrigt har man inte märkt av någon volymnedgång inom charkproduktionen. Tvärtom har man upplevt stora ökningar under de senaste åren. Den ökande efterfrågan, bland annat från Coop Sverige, innebär att lokalerna i Karlstad blir för trånga.

– En av förklaringarna till Charkfabrikens framgångar är vår egen detaljhandelsexpansion i Värmland. Dessutom levererar vi idag både till kommuner, storhushåll och föreningar såsom Konsum Bohuslän-Älvsborg, men också till Coop Sverige. Vi märker alltså ett klart ökat intresse för lokalt producerad mat, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Investering på 20 Mkr
Det är alltså delar av Konsum Värmlands charkproduktion som förläggs dit Scan Väst hade sin verksamhet fram tills 1997. Idag ägs lokalerna av kommunen, där Konsum Värmland kommer att hyra cirka 4 000 kvm.

– Lokalerna är väl lämpade för livsmedelsproduktion, och vi kan därför räkna med en total omsättning för charkproduktionen i Kil på cirka 130 Mkr på årsbasis, men då krävs det också investeringar för cirka 20 Mkr, menar Steve Fredriksson.

Samarbete som skapar arbetstillfällen
Den nya anläggningen i Kil beräknas att sysselsätta ett 20-tal personer. Från Konsum Värmlands sida är man tacksamma över det goda samarbete som man haft med Kils kommun.

– Vi är stolta över att bidra till arbetstillfällen i Värmland och i Kil. Detta hade inte varit möjligt utan det goda samarbete som vi haft med Kils kommun, säger Steve Fredriksson.

– Med Kil som bas är vår förhoppning att vi i framtiden kan skapa ett resurs- och kompetenscentra för regional livsmedelsproduktion. Vi har kapaciteten, traditionen och kunskaperna, avslutar Jan-Olov Ragnarsson.

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad bedriver verksamhet i ett 80-tal försäljningsställen med olika inriktningar över hela landskapet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt MaxiMat med inriktning mot norgehandeln i Töcksfors och Charlottenberg. Föreningen är unik såtillvida att man också driver en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 129 000 medlemmar och har cirka 1 800 anställda. Butiksförsäljningen uppgick till 3,3 miljarder kronor (31/12 2006). Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket offensivt och expansivt skede. För ytterligare information om Konsum Värmland se gärna; www.konsumvarmland.se

Kils Kommun;
Kils kommun grundades 1971 och styrs politiskt av socialdemokraterna, miljöpartiet och kristdemokraterna. Kil har ungefär 11 800 invånare, 550 företag och 100 föreningar med 13 500 medlemmar. Kil är historiskt sett en kommunikationspunkt för tåg- och landsvägstrafik. Sveriges första järnväg, Fryckstadsbanan, byggdes i Kil 1849. Det geografiskt gynnsamma läget medger att man via tåg, buss eller bil kan pendla till Karlstad på femton minuter och att man på tre timmar når Stockholm, Göteborg eller Oslo. Karlstads flygplats ligger endast 8 km från centralorten Kil. Visionen ”Kil-på rätt spår” är framåtsyftande och betyder att kommunen är beredd på förändring i strävan att befinna sig på rätt spår. Se också 
www.kil.se

För ytterligare information kontakta; Kommunchef Jan-Olov Ragnarsson tfn; 0554-191 13 Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102