Koastal vinner årets Änglamarkspris

Koastal vinner årets Änglamarkspris

Folket och juryn har sagt sitt och Koastal utsågs till årets Änglamarksprisvinnare vid en ceremoni i Stockholm på onsdagen. Prissumman är på 250 000 kronor.

– Vi är jättetacksamma över priset och att Coop och Änglamarksfamiljerna har uppmärksammat Koastal. Det här priset öppnar nya dörrar för oss och det innebär att vi kan öppna tre nya tångodlingar under nästa år, säger vinnarna Samuel Amant, grundare av Koastal och Trygve Zierul, commercial and strategy Koastal.

Två tredjedelar av jorden består av hav men vi får i dag endast två procent av vårt kaloriintag därifrån. I dag är stora delar av haven utfiskade och vi behöver hitta nya hållbara sätt att få tillgång till mat från havet. Tång har stor potential att bli ett betydelsefullt livsmedel men vi behöver få i gång fler tångodlingar för att få tillgång till större leveranser som kan möta den förväntat ökade efterfrågan på detta hållbara och näringsrika livsmedel. Med sitt franchisekoncept, där Koastal söker tillstånd, ordnar odlingsplatser, utrustning och utbildning, kan fler som inte tidigare provat tångodling på ett enklare sätt komma i gång med egen hållbar och konkurrenskraftig odling. Det kan vara fiskare som behöver bredda sin verksamhet, såväl som privatpersoner som vill prova egen odling. När tången skördats köper Koastal skörden och säljer den vidare för att den slutligen ska nå konsumenten.

Juryns motivering lyder:

Änglamarkspriset vill uppmuntra ungas kreativa lösningar och initiativ för en hållbar framtid. Årets vinnare visar prov på just ung entusiasm, kreativitet och framtidstro samtidigt som man möjliggör för andra att vara en del i projektet med att producera nya hållbara och näringsrika livsmedel. Här skapar man också tillfällen för yrkesverksamma, som behöver bredda sin verksamhet att hitta nya affärsmöjligheter, med mer hållbara livsmedel. Med den hängivenhet och entusiasm som grundaren visar tror vi att vi bara har sett början på en spännande innovativ resa mot en mer hållbar framtid!

Änglamarkspriset delas ut av Kooperativa Förbundet och Coop och fokuserar på ungas initiativ inom miljö och ekologi. Priset har delats ut sedan 2002.

Läs mer om vinnaren

För mediefrågor, kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se eller juryns ordförande Charlotta Szczepanowski: 070-698 41 42.