Knut Faremo ny ordförande i Coop Inköp och Logistik AB

Pressmeddelande 2008-04-24

Knut Faremo blir ny styrelseordförande i Cilab, Coop Inköp och Logistik AB. Knut Faremo, är en av grundarna och tidigare koncerndirektör i NorgesGruppen. Han ersätter Coop Sveriges vd Karl Wistrand på posten.

– Vi är mycket glada över att få Knut Faremo som ordförande i Cilab. Han har mycket stor erfarenhet av inköpsarbete för dagligvaruhandeln och kommer att vara en viktig kraft när vi nu ökar tempot för att förbättrar vårt inköpsarbete för hela den svenska dagligvarukooperationen, säger Coop Sveriges vd Karl Wistrand.

Cilab är ett dotterbolag till Coop Sverige och DDF AB, samarbetsorgan för de största detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna. Cilab ansvarar för varuförsörjningen till den svenska dagligvarukooperationen, i samarbete med det gemensamma nordiska inköpsbolaget Coop Trading.

Knut Faremo är en av grundarna till NorgesGruppen, den ledande detaljhandelskedjan i Norge med drygt 40 miljarder kronor i omsättning. Han sitter också i Coop Sveriges styrelse.

– Jag ser fram emot att bidra till ett tätt samarbete med våra leverantörer för att stärka konkurrenskraften för Coops butiker och stormarknader i hela landet, säger Knut Faremo.

Även i övrigt sker förändringar i Cilabs styrelse som får följande utseende: Knut Faremo, ordförande, Karl Wistrand (vd Coop Sverige) Jonny Olsson (Chef Coop Supermarket) Margareta Hansson (vd Konsum Nord), Steve Fredriksson (vd Konsum Värmland), Ketil Thorsen (vd Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg), Urban Dahlgren (arbetstagarrepresentant) och Per Ribacke (arbetstagarrepresentant).

Vd för Cilab är Jörgen Månsson.

Ytterligare upplysningar Karl Wistrand, vd Coop Sverige, 08-743 13 85 Coops pressjour tel 08-743 23 33

 • Träffa Coop i Almedalen

  Träffa Coop i Almedalen

  I nästa vecka startar Almedalen 2024. Coop kommer vara i Visby för att delta i debatter, möten och samtal. Några av de ämnen som vi kommer att diskutera är stärkt krisberedskap, vägen mot en mer hållbar livsmedelskedja samt hur vi kan säkra en robust livsmedelsförsörjning med levande butiker i hela landet.  
  Read more
 • Ny testvinst för Coop bearnaise

  Ny testvinst för Coop bearnaise

  År efter år fortsätter Coops bearnaisesås att imponera på landets smakpaneler. Nu även i Testfaktas oberoende laboratorietest.
  Read more