Kf Göta/COOP åter till Värnamo

Genom ett nyligen tecknat hyresavtal mellan Kf Göta och fastighetsbolaget Corallen står det klart, att konsumentkooperationen kommer tillbaka till Värnamo.

Avtalet avser en helt ny COOP-butik vid Malmöplan, d v s rondellen där Malmö- och Växjövägarna möts. Det nu aktuella etableringsbeslutet har föregåtts av en hel del sonderande kontakter med Värnamo kommun och i ett mycket konstruktivt samarbete med Corallen. Byggandet av den nya Coop Konsum-butiken beräknas komma igång redan i höst och stå färdigt till sommaren 2012.

Detta innebär även, att Värnamo stad åter blir ett eget distrikt inom Kf Göta och att ett ägarombud kommer att utses vid nästa års distriktsstämma.

Såväl föreningens vd Håkan Smith som styrelsens ordförande Jarl Karlsson uttrycker sin stora glädje över etableringen och framhåller, att föreningen allt sedan avvecklingen av centrumbutiken för tio år sedan haft som mål att komma tillbaka med en framtidssatsning i Värnamo.

Ytterligare upplysningar:
Vd Håkan Smith, 0470 – 315 25 eller 070 – 579 54 11
Informationschef Per-Åke Lindström, 070 – 5249 069

Kf Göta driver idag 47 butiker, huvudsakligen i Småland och på Öland, varav 16 drivs som
Konsumföretag. Föreningen ägs av drygt 200 000 medlemmar och omsättningen uppgår till
drygt 1 700 miljoner kronor. Föreningen har sitt säte och servicekontor i Växjö.