Kf Göta stänger Coop Extra butiken i Nybro

Kf Götas styrelse har tagit ett inriktningsbeslut om att avveckla Coop Extra i Nybro. Butiken finns på en hårt konkurrensutsatt marknad och har gått med förlust under ett antal år.

– Det är alltid ett misslyckande och mycket tråkigt att behöva stänga en butik. I det här fallet ser vi ingen möjlighet att vända på resultatet och gör därför bedömningen att en avveckling är nödvändig. Personalen har gjort ett mycket gott arbete men övriga förutsättningar är tyvärr inte på plats, säger Kf Götas VD Tord Rosenlund.

MBL förhandlingar är genomförda och Kf Götas medlemmar har bjudits in till ett informationsmöte den 23 oktober inför styrelsens definitiva beslut. Beräknad sista försäljningsdag är den 27 november 2014.

Om Kf Götas styrelse tar definitivt beslut om avvecklingen kommer butiksverksamheten att överlåtas till Willys AB.

För ytterligare information kontakta
VD Tord Rosenlund, tel 0470-315 21, tord.rosenlund@kfgota.se
Styrelseordförande Håkan Smith, tel 070- 579 54 11, hakan.smith@kfgota.se