Kf Göta köper Coop Forum i Kalmar och Coop Forum i Jönköping

Kf Göta köper Coop Forum i Kalmar och Jönköping av Coop Sverige AB som fram tills idag äger och driver de båda stormarknaderna. Överlåtelsen sker idag den 1 juni 2015.

Genom förvärvet, som är godkänt av Konkurrensverket, kommer Kf Göta att driva de kooperativa stormarknaderna som ligger inom Kf Götas verksamhetsområde. Kf Göta övertar befintliga avtal gentemot butiksmedarbetare, hyresvärdar och leverantörer.

– Vi välkomnar alla duktiga medarbetare i Coop Forum Kalmar och Jönköping till Kf Göta säger Tord Rosenlund, vd på Kf Göta. Initialt tar vi över verksamheten precis som den är idag men vi kommer se över hur stormarknaderna kan utvecklas för att bli ännu starkare på sina respektive marknader fortsätter Tord Rosenlund.

För ytterligare information kontakta
VD Tord Rosenlund, 0470-315 21, tord.rosenlund@kfgota.se
Områdeschef Dennis Andersson 0470-315 22, dennis.andersson@kfgota.se
Områdeschef Maria Johnsson 0470-315 23, maria.johnsson@kfgota.se