Kf Göta koncentrerar sin verksamhet i centrala Kalmar till en butik

Kf Göta bedriver i dag verksamhet i 2 dagligvarubutiker, Baronens Köpcenter samt på Södra Långgatan i centrala Kalmar. Med anledning av ett ansträngt ekonomiskt läge ser föreningen över sin totala verksamhet och har därmed starkt fokus på konsolidering.

-Föreningens styrelse fattade i förra veckan beslut att inleda MBL-förhandlingar om att koncentrera verksamheten i centrala Kalmar till butiken i Baronens köpcenter och därmed avveckla butiken på Södra Långgatan säger Jerry Svennerlind, Vd för Kf Göta.

Butiken på Södra Långgatan öppnade 2013 som en övergångslösning mellan det gamla läget i centrum i ”Kvasten-huset”, och den för 2 år sedan nya butiken i Baronens Köpcenter. Under de senaste två åren har butikerna drivits parallellt men i och med att hyreskontraktet för Södra Långgatan går ut, kommer föreningen inte att förlänga det utan koncentrerar istället verksamheten till en butik i Baronens Köpcenter.

-Vi beräknar stänga butiken sista maj och återställa lokalen för att sedan lämna tillbaka den till fastighetsägaren avslutar Jerry Svennerlind.

För ytterligare information:
Jerry Svennerlind, Vd tel 070-275 42 84
Håkan Smith, Styrelseordförande tel 070-579 54 11