Kf Göta fortsätter konsolideringen av verksamheten och avvecklar butiken i Vaggeryd

Med anledning av ett ansträngt ekonomiskt läge ser föreningen över sin totala verksamhet och har därmed starkt fokus på konsolidering. Kf Götas styrelse har med anledning av det fattat beslut att avveckla sin butik i Vaggeryd.

Coop Vaggeryd öppnade i oktober 2015 i ett nytt läge bara en liten bit ifrån sitt tidigare läge där butiken hade funnits i många år. Den gamla butiken stängdes nästan 2 år innan den nya öppnade och då var gatan utanför nya butiken avstängd i nästan ett halvår.

– Gapet i tid mellan nya och gamla butiken samt den tröga starten med avstängd gata under ett halvår är starkt bidragande orsaker till att vi är långt ifrån den försäljningsnivå vi kalkylerat med i vårt investeringsbeslut säger Jerry Svennerlind, Vd för Kf Göta. Butiken gör stort underskott nu, men även över tid enligt våra nya kalkyler som bygger på den försäljningsnivå vi faktiskt har idag. Att driva butiken vidare blir mycket mer kostsamt än att avveckla den, fortsätter han.

-Ett femtontal medarbetare blir berörda av varslet om avveckling, där det också kan bli fråga om några omplaceringserbjudande till andra butiker i föreningen . Vi beräknar stänga butiken under hösten 2017 och därefter tömma lokalen för att sedan tillsammans med fastighetsägaren göra en sondering om det finns alternativa hyresgäster till lokalen, avslutar Jerry Svennerlind.

För ytterligare upplysningar:
Jerry Svennerlind, Vd Kf Göta, 070-275 42 84
Håkan Smith, Styrelseordförande Kf Göta, 070-579 54 11