Kf Göta / COOP storsatsar I Jönköpings län – nya matbutiker i Värnamo och Jönköping

Konsumentföreningen Göta (Kf Göta) öppnar inom kort två helt nya butiker i Jönköpings län. Först ut blir en Coop Konsum-butik i Värnamo med den 29 augusti som öppningsdag. Butiken har tillkommit i ett nära och konstruktivt samarbete med det lokala fastighetsbolaget Corallen och ligger strategiskt vid den s k Malmörondellen. Personalen är rekryterad och kommer i huvudsak från kommunen. Butiken är tänkt att i framtiden bli ett av föreningens allt fler Coop-företag, d v s en franchisebutik.

Nästa öppning sker i Jönköping där föreningen i samarbete med Brandtornet uppför en Coop Konsum-butik vid Östra Torget. I samma fastighet/kvarter uppförs också ett drygt 80-tal lägenheter. Denna butik kommer att slå upp portarna i slutet av oktober och är också tänkt att i framtiden drivas som ett Coop-företag.

Utöver dessa nysatsningar pågår även en omfattande om- och tillbyggnad av föreningens butik på Visingsö. Avgörande för denna, relativt Sl:tt stora satsning, har länsstyrelsens beslut om investeringsbidrag varit. Butiken är den enda kvarvarande livsmedelsbutiken på ön och fyller således en viktig funktion för de boende på ön.

Föreningen planerar dessutom för omfattande till- och ombyggnader av Coop Konsum i Gränna och Smålandsstenar.

Ytterligare upplysningar:
Vd Hakan Smith, 0470-315 25
Driftschef Tord Rosenlund, 0470 -315 21
Informationschef Per-Ake Lindstrom, 0470 -315 06

Kf Gata driver idag 45 butiker, huvudsakligen i Smaland och pa Oland, varav ett I 0-tal drivs som Coopforetag. Foreningen ii.gs av cirka 220 000 medlemmar och omsiittningen uppgar till drygt I 700 miljoner kronor. Foreningen har sift sate och servicekontor i Vaxjo.