Kf Göta avser att öppna en Coop Extra i Färjestaden

Idag, onsdagen den 6 mars 2013, har Konsumentföreningen Göta ek förening, i dagligt tal Kf Göta, förvärvat rättigheten att köpa del av fastigheten Algutsrum 20:10 i Mörbylånga kommun. Detta markområde ligger i anslutning till ”Träffpunkt Öland” och här avser Kf Göta att uppföra en större butiksfastighet.

Den ursprungliga initiativtagaren till detta projekt, arkitekt Hussam Salman från Kalmar, kommer sannolikt att vara fortsatt engagerad i förverkligandet av projektet.

– Det aktuella markområdet bedöms av oss som mycket attraktivt och strategiskt och erbjuder en tydlig potential säger Kf Götas vd Tord Rosenlund. Vi ser dessutom med extra stor glädje fram mot denna nysatsning på Öland poängterar Rosenlund.

Ytterligare upplysningar:
Vd Tord Rosenlund, tel 0470 – 315 21
Informationschef Per-Åke Lindström, tel 0470 – 315 06