Invigning av Coop Brunne

Invigning av Coop Brunne

Coop Brunne är invigd och det var framtiden i Brunne, skolan, som klippte invigningsbandet och välkomnade Brunneborna till deras nya, gröna butik.

Brunne är en livskraftig by utanför Härnösand, där butiken är hjärtat i byn. Intill finns skolan och Brunnegården, villor och gårdar. Coop Nord förvärvade butiken i Brunne den 13 november och har på tre dagar förvandlat den till en Coop-butik.

– ” Vi fick arbeta in i sista minuten för att bli klara, säger Annelie Wedin, butikschef. Vi har arbetat för att alla kunder ska känna igen sig, vi är samma glada gäng men i nya kläder.”

Ytterligare information:
Elin Bäckman, kommunikationschef Coop Nord, 070-389 01 72, elin.backman@coopnord.se