Investeringar möjliggör effektiviseringar Nio personer varslas vid Coop Forum Kristinehamn

Coop Forum Kristinehamn varslar nio medarbetare om uppsägning. Hur många som till sist kommer att beröras av varslet är ännu inte fastställt. Det kommer att avgöras vid de fackliga förhandlingarna som avslutas under hösten.

– De senaste årens ombyggnader och förändringar har gjort butiksarbetet mer rationellt, samtidigt som konkurrenssituationen har förändrats, utan att kommunen haft någon direkt tillväxt, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, som förklaring till varslet.

Fackliga förhandlingar
Av totalt 40 anställda är det nio personer som varslas. Hur många, och vilka som till sist kommer att beröras är ännu inte fastställt. Det kommer att avgöras av de fackliga förhandlingarna som påbörjas omedelbart, och som beräknas avslutas under hösten.

– Vi är medvetna om att ett varsel alltid skapar oro och osäkerhet för den anställda. Med tanke på konkurrenssituationen är det ändå viktigt att slå vakt om lönsamheten för att på sikt säkerställa Konsum Värmlands starka position i landskapet, avslutar Klas Olsson.

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands informationschef
Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02, eller Linda Pettersson, klubbordförande
för Handels i Kristinehamn, tfn; 073-841 98 88

 • Coop Värmland tar över fyra Nettobutiker

  Sedan tidigare har Coop Vardagshandel, som driver landets Nettobutiker, meddelat att butikerna pausas från den sista juni. Efter förhandlingar mellan Coop Värmland och Coop Butiker oc...
  Läs mer
 • Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Coop Butiker & Stormarknader är ett av de offensivaste företagen inom svensk handel när det gäller att etablera nya butiker. Med hjälp av smart geodata från Prospect Mapping kommer etableringsbesluten nu att gå ännu snabbare samtidigt som de befintliga butikerna kommer kunna skräddarsy sina erbjudanden utifrån varje lokal marknad.
  Läs mer