Handelsutredningen är klar, Karlstad Saluhall avvecklas.

Det står nu klart att Karlstad Saluhall i gallerian Valvet i Karlstad avvecklas i början av juli. Bakgrunden till beslutet är sviktande försäljning och slutsatsen av den utredning som utförts av företaget A.T. Kearney managementkonsult.

  • Vi ser tyvärr ingen annan utväg, säger Konsum Värmlands kommunikationschef Klas Olsson. Tanken var att vi skulle försöka att ge det ytterligare en tid, men då utredningen sa att lokalen, handelsplatsen och underlaget i Karlstad inte räcker till är det inte ärligt mot varken oss eller våra handlare att fortsätta med hjälp av konstgjord andning.

Efter många år av önskemål, bland politiker och innevånare, om en saluhall i Karlstad öppnades saluhallen den 25 augusti på nedre plan i gallerian Valvet. Konsum Värmland är samordnare och ett 40-tal, främst lokala leverantörer, medverkar som handlare genom att hyra platser och dela på ytorna i gallerians nedre plan. På ytorna runt saluhallen har det tyvärr saknats hyresgäster.

  • Merparten av Valvets ytor är uthyrda. Problemet är att de tomma ytorna är koncentrerade till en punkt, säger Sture Emanuelsson som är representant för fastighetsägaren.

Utredningen
Konsum Värmland gav A.T. Kearney managementkonsult i uppdrag att göra en grundlig utredning. Sammafattningsvis påvisades brister i lokalens utformning, handelsplatsen och inte minst att Karlstad har ett begränsat underlag för en saluhall. Utredningen visade också att verksamheten kommer att gå med förlust under överskådlig tid. Det har också framkommit kritik från handlare på en bristfällig marknadsföring.

  • Vi påstår inte att vi gjorde allt rätt från början, men redan i december förra året förstärkte vi marknadsinsatserna och det har pågått en hel del events sedan dess. Men allt detta räcker tyvärr inte för att skapa en lönsam verksamhet.
  • Efter många års önskemål om en saluhall ville vi göra ett ärligt försök. Även om vi visste det var en utmaning att etablera en saluhall på det underlag som finns i Karlstad trodde vi på att vi skulle lyckas.
  • Från början såg det också bra ut, och på helger har vi också en hyfsad omsättning. Problemet är veckans andra dagar där vi inte lyckats locka Karlstadsborna. Tyvärr är insatserna alldeles för höga för en fortsättning, säger Klas Olsson.
  • För Valvets del tycker vi fortfarande att vår grundtanke är bra. Vi ser optimistiskt på att kunna hyra ut ytorna efter Saluhallen, avslutar Sture Emanuelsson.

Karlstad Saluhall har idag 37 hyresgäster och tre anställda som informerades på onsdagsmorgonen. Sista försäljningsdag är den första juli.

För ytterligare fakta; Se gärna; www.karlstadsaluhall.se

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 070-601 71 52 

Representant för fastighetsägaren är Sture Emanuelsson 070-598 94 40