Hälften av unga hittar sin matinspiration i sociala medier

Hälften av unga hittar sin matinspiration i sociala medier

Tillfällena är många då kreativiteten tryter när man funderar på vad man ska äta ­– både till vardags och till fest. När Coops Matometer frågade svenskarna var de hittar inspiration till vad de ska äta så hamnar tips från familj och vänner i topp. Men för de unga dominerar sociala medier som den viktigaste inspirationskällan.

En ny undersökning bland 850 svenskar från Coops Matometer visar att en av tre angav att tips från vänner och familj är den viktigaste inspirationskällan när det gäller vad man ska äta. På andra plats hamnar kokböcker, tätt följt av sociala medier. Att vända sig till sociala medier för matinspiration är mer vanligt bland personer i åldern 16-25, där nästan häften av de tillfrågade angett sociala medier som sin primära källa för matinspiration.

Sociala medier är även populära i parförhållande med ett barn där två av fem hämtar sin inspiration härifrån. Ensamstående föräldrar och par med två barn söker främst tips från vänner och familj. Mer än en tredjedel av paren utan barn plockar helst fram en kokbok för att få tips i köket.

Undersökningen visar även att en av tre tillfrågade inte alls letar efter inspiration till vad man ska äta. De som uppger att de inte söker efter inspiration är oftare män, personer som bor i singelhushåll, de i åldern 66-75 samt boende i Norrland.

Andra slutsatser från undersökningen:

  • 34 % av samtliga tillfrågade vänder sig till familj och vänner för tips på vad de ska äta.
  • 49% av de tillfrågade personerna i åldern 16-25 vänder sig till sociala medier för tips.
  • 30 % av Stockholmarna anger att de använder sig av sociala medier för att hitta inspiration.
  • 35 % av de tillfrågade som lever i parförhållande utan barn söker inspiration i kokböcker
  • I mellan och övre Norrland hittar man de som i störst utsträckning inte brukar leta efter inspiration (41 % respektive 38 %).
  • De som inte söker efter inspiration till vad de ska äta är män (34 %), boende i singelhushåll (38 %) och personer i åldern 66-75 (37 %).

Coops Matometer är Sveriges största undersökning om vad människor i Sverige äter till vardags och utgör i dagsläget en databas med information om mer än 150 000 måltider. Undersökningen görs av Coop tillsammans med Demoskop och uppdateras varje vecka med 6 000 nya måltider.

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13