Fruktsamt samarbete; Konsum Värmland utökar exporten av svensk mat till Storbritannien!

Fruktsamt samarbete; Konsum Värmland utökar exporten av svensk mat till Storbritannien!

Konsum Värmlands Grossistverksamhet exporterar redan idag svenska livsmedel till Italien. Nu kommer man att utöka sin exportverksamhet genom leveranser till Storbritannien. Detta har möjliggjorts genom ett samarbetsavtal med det brittiska detaljhandelsföretaget TotallySwedish.

TotallySwedish, startade sin verksamhet 2005. De har två svenska livsmedelsbutiker i London, och säljer dessutom oneline till konsumenter över hela Storbritannien. Nu har TotallySwedish valt Konsum Värmland som en av sina grossister.

  • Konsum Värmlands grossistverksamhet kan ge oss en helhetslösning, säger Annethe Nathan, en av delägarna av TotallySwedish. Vi kan välja bland ett fullsortiment av svenska livsmedel med enkla beställningsrutiner och en enhetlig logistik. Just enkelheten och helheten är viktigt för oss importörer av svenska livsmedel.

Husmansbord skapade kontakten

Redan i början av året började Konsum Värmland undersöka möjligheten till export av svenska livsmedel. Man visste att möjligheten fanns, då man i Karlstad har en väl upparbetad grossist- och logistikverksamhet. Och under våren påbörjades den första exporten till Italien. Konsum Värmlands medlemskap i Nordic Innovation Food Arena (NIFA) innebär effektivare samordning med övriga lokala producenter, och Husmansbord, som på olika sätt lyfter fram det bästa från den svenska landskapsmaten, har skapat de viktiga kontaktytorna, som var en förutsättning för själva affären.

  • Det växande intresset för svensk mat innebär att det inte är svårare att exportera än att importera, men det förutsätter att de utländska köparna ska kunna köpa svenska varor snabbt, enkelt och bekvämt. Därför har vi skapat nya och livskraftiga samarbetsformer som konkret skapar försäljning, säger Pelle Agorelius, initiativtagare till Husmansbord i Grythyttan.

Möjligheter för värmländsk livsmedelsproduktion

Det som kommer att exporteras är värmländska specialiteter från bland annat Värmlandschark, Torfolk Gård, Saxhyttegubben och Konsum Värmland Bageri. Men det handlar också om andra typiska svenska varor som finns inom Konsum Värmlands breda grossistsortiment såsom sill, ost och knäckebröd för att bara nämna några exempel.

  • Tillsammans med exporten till Italien närmar vi oss nu en nivå som på årsbasis uppgår till cirka 20 ton, säger Tomas Sjölander, försäljningschef för Konsum Värmlands Grossistverksamhet. Jag är övertygad om att det här är bara början. Tillsammans med Husmansbord har vi skapat en exportkanal som är unik för Värmland.  Nu är det upp till oss producenter att hela tiden erbjuda intressanta produkter med hela Europa som ett potentiellt marknadsområde, avslutar en entusiastisk Tomas Sjölander.

Fakta Husmansbord

Husmansbord, med bas i Grythyttan, arrangerar årligen events där bönder och livsmedelstillverkare, stora som små, från hela landet erbjuds att få sina produkter värderade av en expertpanel. De producenter som får diplom erbjuds möjligheten att få sina produkter presenterade för sina samarbetspartners internationellt, varav den svenska restaurangen Björk i Italien är en av dem och TotallySwedish är en annan. Jakten på Sveriges bästa landskapsmat, Husmansbord 2013, går av stapeln i Grythyttan i början av november.

Fakta NIFA

Nordic Innovation Food Arena (NIFA) är en ekonomisk förening där bl. a Löfbergs, Torfolks Gård, Värmlands Chark och Hushållningssällskapet ingår som medlemmar. Det övergripande syftet är att samordna och uppmuntra livsmedelsproducenter att växa på marknaden, för att på så sätt skapa tillväxt i regionen.

Fakta Konsum Värmland, se; www.konsumvarmland.se

Fakta TotallySwedish; www.totallyswedish.com

För ytterligare information, kontakta:      

  • Klas Olsson, informationschef Konsum Värmland, tfn;-220102
  • Tomas Sjölander, försäljningschef Konsum Värmlands Grossistverksamhet, tfn; 054-22 01 79
  • Pelle Agorelius, initiativtagare och VD för Husmansbord, tfn; 070-646 75 77
img_3930 (1)

Pelle Agorelius från Husmansbord och Tomas Sjölander från Konsum Värmlands grossistverksamhet. Foto; Konsum Värmland