Framtidstro för nedlagt mejeri; Miljoninvestering på MatMejeriet i Karlstad

MatMejeriet AB ägs av Konsum Värmland, Grön Ko, Eko Väst Invest och Mejeritransporter AB. Fastigheten, som tidigare var tillverkningslokal åt Milko i Karlstad, är på totalt 13 400 kvm, och är mycket lämpad för livsmedelsproduktion. Redan finns det ett 20-tal företag med anknytning till den värmländska livsmedelsnäringen som hyresgäster. Nu ökar man attraktionsgraden genom att bygga ett fryslager för cirka 2 Mkr.

Det är en av delägarna, Mejeritransporter AB, som står för initiativet till fryslagret på MatMejeriet. Total kommer ytorna att uppgå till cirka 122 kvm, och är avsett för den egna verksamheten, men det kommer också att finnas möjlighet för andra aktörer att hyra in sig i ytorna.

 

– Ett av problemen för småskaliga livsmedelsproducenter är svårigheten att hitta prisvärda och centralt belägna kyl- och fryslager, säger Tord Johansson, VD för Mejeritransporter AB. Tack vare fryslagret kan vi nu erbjuda lagerytor för både kolonial, kyl- och frysvaror.

Sveriges livsmedelscentra
Ambitionen med MatMejeriet är att skapa Sveriges bästa livsmedelscentra och en grogrund för den värmländska livsmedelsnäringen att växa sig stark. Redan har ett antal företag såsom Grön Ko, Svensk Pasta, Maricas Mejeri och Enbackens Musteri valt att förlägga sin produktion till MatMejeriet. Då man räknar med att ambitionen steg för steg kommer att förverkligas är intresset stort för ännu fler företag att flytta in.

 

– MatMejeriet är en unik möjlighet för oss inom den värmländska livsmedelsnäringen, säger ägaren av Grön Ko, och tillika Värmlands Matlandsambassadör Knut Lillienau. Vi är redan en god bit på väg att skapa en sjudande verksamhet som kommer att sätta Värmland på kartan som ett av landets kommersiellt mest framgångsrika matlandskap, avslutar en entusiastisk Knut Lillienau.

 

För ytterligare fakta; se gärna; www.matmejeriet.se

För ytterligare information, kontakta; Tord Johansson, VD för Mejeritranporter AB, tfn; 070-3470120, Värmlands matlandsambassadör Knut Lillienau, tfn; 070-5570306, eller Klas Olsson från Konsum Värmland, tfn; 054-220102

 • Coop Värmland tar över fyra Nettobutiker

  Sedan tidigare har Coop Vardagshandel, som driver landets Nettobutiker, meddelat att butikerna pausas från den sista juni. Efter förhandlingar mellan Coop Värmland och Coop Butiker oc...
  Läs mer
 • Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Coop Butiker & Stormarknader är ett av de offensivaste företagen inom svensk handel när det gäller att etablera nya butiker. Med hjälp av smart geodata från Prospect Mapping kommer etableringsbesluten nu att gå ännu snabbare samtidigt som de befintliga butikerna kommer kunna skräddarsy sina erbjudanden utifrån varje lokal marknad.
  Läs mer