Förtydligande angående konsumentföreningen Coop Varbergs bojkott av israeliska varor

Med anledning av de senaste dagarnas uppmärksamhet kring konsumentföreningen Coop Varbergs bojkott av israeliska varor vill KF tydliggöra följande: 

Beslutet som har fattats på Coop Varbergs föreningsstämma strider mot Kooperativa Förbundets (som äger varumärket Coop) beslut och policy om hur eventuella bojkotter av länder ska hanteras.

Föreningsstämmans beslut är därför mycket olyckligt. Föreningsstämman är Coop Varbergs högsta beslutande organ. Stämman biföll den 26 mars en motion från en av föreningens medlemmar om bojkott av israeliska varor. Beslutet om bojkott gäller alltså enbart i konsumentföreningen Coop Varbergs tre butiker. Totalt har Coop cirka 665 butiker runt om i landet.

KFs policy utgår från att köpbojkotter av varor från ett enskilt land är en politisk och moralisk bedömning som i första hand bör ske av individen och inte ett ställningstagande som är lämpligt att genom kollektiva beslut påtvinga samtliga medlemmar och kunder. KF ska därför på olika sätt verka för att möjliggöra en aktiv konsumentmakt för individen, genom ursprungsmärkning, genom att eftersträva alternativ i sortiment och genom sådan konsumentorganisation som möjliggör medvetna konsumentval. KF följer den lagstiftning om handelssanktioner och bojkott som följer av officiella beslut inom FN:s säkerhetsråd, EU och Sveriges Riksdag och regering. KF/Coop har också anslutit sig till nedanstående skrivning som är förankrad i branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

”Dagligvaruhandeln handlar med leverantörer och inte med länder. Det är viktigt att ha förtroende för de leverantörer man samarbetar med. Dagligvaruhandeln i Sverige har valt att inte köpa produkter som producerats på ockuperad mark enligt FN:s definition. Svensk Dagligvaruhandels medlemmar tar inte politisk ställning i sakfrågan. Vad gäller bojkott av ett visst lands varor är det FN:s, EU:s och Sveriges Riksdag och Regerings beslut om handelssanktioner eller rekommendationer för affärsrelationer med andra länder som dagligvaruhandeln följer. När det gäller våra egna varumärken försöker vi att vara än tydligare med att så långt som möjligt märka varan eller på annat sätt tydligt tala om i vilket land varan odlats eller tillverkats. Alternativ i sortimentet och tydlig konsumentinformation ska underlätta medvetna val för kunden.”

Ovanstående förpliktar och ska gälla även för föreningarna i deras beslutsfattande. KFs regler för hur gemensamt fattade beslut, oavsett sakfråga, ska följas av föreningar som använder varumärket Coop är under revision.

Enligt stadgarna är KF partipolitiskt och religiöst obundet vilket också är en av de grundläggande kooperativa principerna. Det lokala beslutet i Varberg riskerar att urholka denna grundläggande princip. KF tar inte politisk ställning i konflikten mellan Israel och Palestina och beklagar djupt om Coop Varbergs beslut kan uppfattas så.

KF:s  utgångspunkt är, än en gång, att Coop  handlar med enskilda leverantörer – som kan erbjuda kvalitativa produkter, och inte med länder. För oss är det dock mycket viktigt att vara tydliga med ursprungsmärkning tillsammans med ett brett sortiment så att kunderna kan göra egna aktiva val. 

Tommy Ohlström
Vd Kooperativa Förbundet