Fortsatt satsning på Värmlands butiksnät. Konsum Värmland ställer om tre butiker.

Fortsatt satsning på Värmlands butiksnät. Konsum Värmland ställer om tre butiker.

Efter den senaste tidens om- eller tillbyggnader på platser som Vikene, Bergvik, Stöllet, Storfors, Skattkärr, Hammarö och Arvika satsar Konsum Värmland nu drygt 10 Mkr på omställningar i butikerna i Lysvik, Vålberg och Munkfors.

Coop Nära Lysvik är en av tre butiker som inom de närmaste veckorna kommer att ställas om. Foto; Konsum Värmland

  • Satsningen på dessa orter är ett led i styrelsens strategi att förbättra butiksverksamheten som är och förblir vår kärnverksamhet, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander.

Renodling och utveckling
Coop Konsum Vålberg och Coop Konsum Munkfors kommer att genomgå en inre omställning med nytt kundvarv, ny färgsättning, omdisponering av avdelningar och utbyte av vissa kyl- och frysanläggningar. I samband med omställningen kommer också butikerna att benämnas Coop – kort och gott.

  • Ombyggnaden känns verkligen som en nystart för oss, säger Lena Georgii som är butikschef i Vålberg. Som ortens enda kvarvarande butik betyder det också en hel del för våra medlemmar.

I Munkfors är redan ombyggnaden inne i sitt slutskede.

  • Förnyelsen av vår butik har verkligen varit efterlängtad både bland oss i personalen och inte minst från våra medlemmar, säger butikschefen Patrik Karlsson. Visst är det lite rörigt just nu, men detta kommer att bli jättebra.

En av landets första
Coop Nära Lysvik är en renodlad landsortsbutik som skiljer sig något från normen genom att ha skapat en lönsamhet av egen kraft.  Butiken har utmärkt sig genom att ha spelat in egna och personliga reklamfilmer som rönt både uppskattning och uppmärksamhet. Butiken kommer nu att ställas om och bli en av landets första Lilla Coop.

  • I en bygd som Lysvik är butiken den naturliga samlingsplatsen, säger butikschef Håkan Eriksson. Tack vare köptrogna ortsbor kan vi bära den investering som en ombyggnad innebär. Det är hedrande att få vara en av landets första Lilla Coop, och det ska vi nog spela in en ny film om, avslutar Håkan Eriksson.

Coop Munkfors har nyinvigning den 8 juni, Lilla Coop Lysvik den 17 juni och Coop Vålberg den 20 juni.

 

För ytterligare information kontakta; Coop Konsum Vålbergs butikschef Lena Georgii, tfn; 054-54 74 88, Coop Nära Lysviks butikschef Håkan Eriksson, tfn; 0565-800 21, Coop Konsum Munkfors butikschef Patrik Karlsson, tfn; 010-410 95 00 eller Konsum Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02.

Ytterligare fakta; se gärna; www.konsumvarmland.se