Förändringar inom fackhandeln;
 Konsum Värmland vill sälja Mansion Kök & Present på Bergvik och avvecklar Affection Kosmetik på Bergvik i Karlstad

Konsum Värmland förhandlar med en större aktör om att sälja Mansion Kök & Present på Bergvik i Karlstad samtidigt som man avvecklar Affection Kosmetik på Bergvik i Karlstad. 

  • Det blir allt svårare för en lokal aktör att hålla jämna steg med de stora kedjorna inom fackhandeln, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander.  Vi väljer därför att lämna läget för Affection Kosmetik på Bergvik samtidigt som vi har goda förhoppningar om att hitta en större aktör som i egenskap av ny ägare är beredd att vidareutveckla Mansion Kök & Present på Bergvik.

Söker samarbetspartner
Konsum Värmland bedriver idag så kallade kombinationsbutiker som innehåller inslag av både Mansion Kök & Present samt Affection Kosmetik. Dessa butiker ligger i Kristinehamn, Säffle, Karlskoga och Arvika. Nyligen öppnades även en Affection Kosmetik på den nya handelsplatsen Valvet i Karlstad. Dessa butiker har man för avsikt att vidareutveckla och man söker därför efter en inköpspartner för ett långsiktigt leverantörssamarbete.

  • Det är dagligvaror som är Konsum Värmlands kärnverksamhet. Men samtidigt behöver vi ett komplement inom det sortiment vi kallar för nonfood. Därför söker vi efter en samarbetspartner inom inköpssidan som kan bidra till en mer effektiv och attraktiv varuförsörjning, avslutar Tomas Sjölander.

Affection Kosmetik på Bergvik sysselsätter i dagsläget fem personer. Vilka och hur många som till sist kommer att drabbas bestäms av fackliga förhandlingar som redan har inletts.

För ytterligare fakta; Se gärna; www.konsumvarmland.se

För ytterligare information; kontakta Konsum Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010 – 410 81 02