För andra året i följd; Konsum Värmland stöder Earth Hour

Lördagen den 27 mars släcker miljontals människor världen över ljuset under en timma. För andra året i följd stöder Konsum Värmland manifestationen Earth Hour.

earth-hour2-600

Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson framför en av de skyltar som kommer att släckas på lördag.

Konsum Värmland deltar i manifestationen genom att släcka alla lampor och fasadbelysning på huvudkontoret och livsmedelsindustrin på Orrholmen i Karlstad mellan klockan 20. 30 – 21. 30. På butiker och stormarknader släcks lamporna i bakomutrymmen och personalrum.

– En manifestation av det här slaget tycker vi är viktig. Därför stöder vi den för andra året i rad, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

Lokala varor och KRAV-märkta butiker

Konsum Värmlands egen livsmedelsindustri, DC i Karlstad, arbetar ständigt för att utöka utbudet av lokalt producerade varor. Några exempel på egna varumärken är Svenska Favoriter, Nästgårds, Värmlandskött, Värmlandslamm och Värmlandsgris. Samtliga Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära är dessutom KRAV-godkända butiker.

– Konsum Värmland är en lokal förening med egen livsmedelsindustri och egna varumärken. Det innebär kortare transporter och en minskad påverkan på klimatet.

Energijakten

Sedan drygt ett år tillbaka har det också pågått ett omfattande och intensivt internt arbete med att spara energi inom föreningen, via utbildningsprogrammet ”Energijakten”. Förutom att detta inverkar positivt på världens klimat har det också bidragit till att sänka kostnaderna inom föreningen, och därmed stärkt det goda resultat som föreningen kunde uppvisa för verksamhetsåret 2009.

– Ett aktivt och rätt utfört miljöarbete är inte bara bra för vårt klimat. Det bidrar också till att stärka affärsmässigheten i företagen, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information, kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102. Se gärna www.konsumvarmland.se, eller mer om kampanjen Earth Hour på www.wwf.se