Finalisterna i årets Änglamarkspris klara

Finalisterna i årets Änglamarkspris klara

Årets tre finalister i Änglamarkspriset är utsedda och nu startar omröstningen. Den slutliga vinnaren tar emot priset vid en ceremoni den 16 november och prissumman är 250 000 kronor för utveckling av verksamheten.

De tre finalisterna i Änglamarkspriset 2022 är CleanSea, Atium och Hooked Foods. Priset premierar personer, organisationer eller initiativ som gjort särskilt värdefulla insatser inom svensk miljö och ekologi, eller har en hållbar idé med stor potential för framtida hållbarhetsnytta, och delas ut till unga eldsjälar mellan 20 och 30 år.

Omröstningen startar nu och pågår till den 6 november på www.coop.se/anglamarkspriset-rosta. Därefter viktas juryns val och allmänhetens röster 50/50, och den 16 november koras årets vinnare av Änglamarkspriset.

Årets nomineringar till Änglamarkspriset har visat stor bredd med allt från miljörörelser och nya unika produkter samt forskningsprojekt. Årets tre finalister representerar var sin del av detta och bjuder på stor potential för framtida hållbarhetsnytta samt glädje och framtidstro, just det som Änglamarkspriset står för.

– Vi i juryn för Änglamarkspriset är mycket stolta över årets tre finalister som skapar stor hållbarhetsnytta inom så pass olika områden. Dessutom använder de sig av helt olika lösningar för att bidra till omställningen – med teknisk innovation genom konsumentmakt och som miljörörelse. Det visar att alla lösningar behövs för att möta vår tids utmaningar, säger juryns ordförande Charlotta Szczepanowski, styrelseordförande Vi-skogen.

Juryn består av representanter från Kooperativa Förbundet, familjerna Taube, Alfredson och Danielsson samt en extern representant. Vinnaren av Änglamarkspriset 2022 utses den 16 november vid en prisceremoni på Vår Gård i Saltsjöbaden. Prissumman är 250 000 kronor.

De tre finalisterna i årets Änglamarkspris är:

CleanSea | Örebro
Tvillingarna Mikaela och Lukas Julher startade CleanSea 2019 då de såg det stora behovet av att rensa hav och kuster från plastskräp för att rädda det marina djurlivet och miljön. De har redan rensat 28 000 kilo plast från Västkusten genom sina organiserade aktiviteter och det ökar stadigt. Verksamheten finansieras främst genom försäljning av CleanSea-armband där CleanSea plockar ett kilo plastskräp för varje sålt armband. CleanSea ingjuter positiv framtidstro och hopp om en bättre planet och dessutom står de för social hållbarhet genom de arbetstillfällen de skapar.

Juryns motivering

Eldsjälar som med små medel har lyckats skapa en effektiv rörelse som bidrar till ökat medvetande om nedskräpning. CleanSea genomför betydande insatser för att plocka upp och ta hand om plast på stränder och i havet där det finns enorma mängder plastskräp från när och fjärran. Dessutom bidrar de socialt genom att skapa arbetstillfällen för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Atium| Göteborg
Atium utvecklar en återanvändningsbar filterteknologi för att selektivt rena vatten från kvicksilver, en mycket giftig miljöförorening. Med en hög reningsgrad och låg avfallsgenerering hjälper de industrier att minska både utsläpp och kostnader. Tekniken är skalbar samt opåverkad av pH och höga temperaturer och kan därför appliceras på ett stort antal områden. Exempel på tillämpningsområden är att rena vatten i gruvindustrin och i kraftvärmeverk, att fånga amalgamrester från tandvården samt att avlägsna kvicksilverföroreningar från processkemikalier.

Juryns motivering
Kvicksilver och andra tungmetaller skapar stora problem, bland annat i våra sjöar och vattendrag. Atium har forskat fram ny teknik med enormt stora möjligheter att ta hand om dessa tungmetaller inom många olika områden. Att Atiums grundare och vd dessutom är en kvinna som slagit sig fram i en mansdominerad värld är ett plus.

Hooked Foods | Stockholm
Nittio procent av världens fiskbestånd är maximalt fiskade eller överfiskade. Samtidigt väntas efterfrågan på fisk öka de kommande åren. Vi behöver förändra vår konsumtion och minska CO2-utsläppet samt minska utfiskningen av våra hav och marina ekosystem då de producerar åttio procent av allt syre vi andas och absorberar upp till femtio procent av all koldioxid i världen. Därför har Hooked Foods tagit fram sina helt veganska produkter som ersätter fisk och skaldjur.

Juryns motivering
Fisk som livsmedel har idag stora utmaningar med bland annat utfiskning och miljöproblem som till exempel övergödning. Hooked Foods har lyckats utveckla veganska produkter som kan ersätta fisk och skaldjur och som börjar ta plats i butikernas hyllor. Produkterna har stor potential för minskad miljöbelastning och stora möjligheter att få fler att välja vegansk mat.

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se