Färre rån i Coopbutiker

Pressmeddelande

Trots rekordmånga butiksrån i riket som helhet så rånades färre Coopbutiker 2009, jämfört med 2008.

Coop arbetar medvetet för att göra butiksmiljön säkrare för både kunder och personal. Coop har lyckats sänka antalet rån från en toppnotering på 62 rån 2005. 40 Coopbutiker rånades 2009, jämfört med 46 butiker 2008. Minskningen ska ses i ljuset av att antalet butiksrån i riket som helhet uppgick till 1 161 för helåret 2009, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det är en ökning med över 15 procent jämfört med föregående år.

November månad var den hittills mest råndrabbade månaden i Sverige, med preliminärt 134 butiksrån. Under samma månad drabbades Coop av ett enda rån.

– Vi måste vara ödmjuka, vi gör rätt saker men vi kan göra ännu mer. Vi behöver fortsätta installera slutna kontanthanteringssystem, men också jobba med utbildning och se till att vi har goda säkerhetsrutiner som skyddar personal och kunder, säger Petrus Bolin, koncernsäkerhetschef för KF.

Precis som för branschen som helhet, så drabbas Coop oftast av rån i Stockholmsområdet. Över 60 procent av rånen mot Coopbutiker i fjol begicks i Stockholm med omnejd.

– Tyvärr drabbas butiker i Stockholmsområdet av rånförsök, trots att butikerna har slutna kontanthanteringssystem. Vi ska bli ännu tydligare med skyltar och dekaler, så att potentiella rånare förstår att det inte går att komma åt kontanter i våra butiker, säger Petrus Bolin.

Säkerhetsutbildning för personalen, kameraövervakning och annan bevakning är andra åtgärder för att ytterligare minska antalet rån mot Coopbutiker. Om butiksrånare över huvud taget kommer över något byte, så är det i regel mindre summor.

För ytterligare information: Petrus Bolin, koncernsäkerhetschef för KF, 08-743 20 60 Coops pressjour, tel. 08-743 23 33

 • Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Nytt år, nya möjligheter. Många svenskar ser ett nytt år som ett bra tillfälle att skapa nya vanor och att ändra sina matvanor. En undersökning bland 1 300 svenskar som genomförts på uppdrag av Coops Matometer visar tydligt att fler personer i storstadsområden och fler kvinnor än män vill ändra något med sina matvanor. Det vanligaste är att man vill äta mindre sötsaker, och hela fyra av fem tillfrågade tror också att de kommer att lyckas med sin förändring i det nya året.
  Läs mer
 • EnterCard och Coop Sverige i nytt samarbete

  EnterCard och Coop Sverige i nytt samarbete

  EnterCard Group AB och Coop Sverige AB har ingått avtal som innebär att EnterCard kommer att erbjuda kreditkort till Coops medlemmar. Det nya samarbetet innebär att Coops kreditkort från och med mars kommer att uppgraderas med flera nya funktioner och tjänster.
  Läs mer