Färre rån i Coopbutiker

Pressmeddelande

Trots rekordmånga butiksrån i riket som helhet så rånades färre Coopbutiker 2009, jämfört med 2008.

Coop arbetar medvetet för att göra butiksmiljön säkrare för både kunder och personal. Coop har lyckats sänka antalet rån från en toppnotering på 62 rån 2005. 40 Coopbutiker rånades 2009, jämfört med 46 butiker 2008. Minskningen ska ses i ljuset av att antalet butiksrån i riket som helhet uppgick till 1 161 för helåret 2009, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det är en ökning med över 15 procent jämfört med föregående år.

November månad var den hittills mest råndrabbade månaden i Sverige, med preliminärt 134 butiksrån. Under samma månad drabbades Coop av ett enda rån.

– Vi måste vara ödmjuka, vi gör rätt saker men vi kan göra ännu mer. Vi behöver fortsätta installera slutna kontanthanteringssystem, men också jobba med utbildning och se till att vi har goda säkerhetsrutiner som skyddar personal och kunder, säger Petrus Bolin, koncernsäkerhetschef för KF.

Precis som för branschen som helhet, så drabbas Coop oftast av rån i Stockholmsområdet. Över 60 procent av rånen mot Coopbutiker i fjol begicks i Stockholm med omnejd.

– Tyvärr drabbas butiker i Stockholmsområdet av rånförsök, trots att butikerna har slutna kontanthanteringssystem. Vi ska bli ännu tydligare med skyltar och dekaler, så att potentiella rånare förstår att det inte går att komma åt kontanter i våra butiker, säger Petrus Bolin.

Säkerhetsutbildning för personalen, kameraövervakning och annan bevakning är andra åtgärder för att ytterligare minska antalet rån mot Coopbutiker. Om butiksrånare över huvud taget kommer över något byte, så är det i regel mindre summor.

För ytterligare information: Petrus Bolin, koncernsäkerhetschef för KF, 08-743 20 60 Coops pressjour, tel. 08-743 23 33

 • Träffa Coop i Almedalen

  Träffa Coop i Almedalen

  I nästa vecka startar Almedalen 2024. Coop kommer vara i Visby för att delta i debatter, möten och samtal. Några av de ämnen som vi kommer att diskutera är stärkt krisberedskap, vägen mot en mer hållbar livsmedelskedja samt hur vi kan säkra en robust livsmedelsförsörjning med levande butiker i hela landet.  
  Read more
 • Ny testvinst för Coop bearnaise

  Ny testvinst för Coop bearnaise

  År efter år fortsätter Coops bearnaisesås att imponera på landets smakpaneler. Nu även i Testfaktas oberoende laboratorietest.
  Read more