Eurocommercial övertar Konsum Värmlands fastighet på Bergvik i Karlstad

Eurocommercial övertar Konsum Värmlands fastighet på Bergvik i Karlstad

Konsum Värmland säljer sin fastighet på Bergvik Köpcenter i Karlstad. Köpare är fastighetsbolaget Eurocommercial, som sedan tidigare äger delar av fastighetsbeståndet på Bergvik.

Den aktuella delen är koncentrerad runt Coop Forum. Totalytan är på cirka 22 000 kvm och består, förutom Coop Forum, av tio butiker och sju restauranger. Hela delen är under ombyggnad och kommer att inrymma 26 butiker och åtta restauranger och caféer när det står klart under våren 2016. Eurocommercial övertar fastigheten den andra november parallellt med att Konsum Värmland färdigställer ombyggnaden.

Att vara en så stor fastighetsägare och hyresvärd som det kommer att innebära på Bergvik Köpcenter tillhör inte vår kärnverksamhet, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Istället för att låsa kapital och arbetsinsatser i fastigheten kan vi låta pengarna komma medlemmarna till nytta i Coop Forum och andra butiker runt om i Värmland.

 

En bra affär för Konsum Värmland

För Konsum Värmlands del innebär försäljningen en bra affär då den överenskomna köpeskillingen för fastigheten är 600 Mkr. NAI Svefa har anlitats som oberoende rådgivare som även de vittnar om en bra affär. Köparna Eurocommercial är specialiserade på utveckling av handelsplatser och äger sedan tidigare nio framgångsrika köpcenter runt om i landet.

Eurocommercial har både resurser och den specialkompetens som krävs för att Bergvik Köpcenter ska utvecklas och behålla sin position som en av landets hetaste handelsplatser. Att vi planerat, projekterat, byggt och sedan sålt handelsfastigheter är en strategi som Konsum Värmland tidigare arbetat efter, både på Bergviks shoppingdel och Mitt-i-city i centrala Karlstad, avslutar Tomas Sjölander.

Fakta

Bergvik Köpcenter tillkom 1982 genom initiativ från Konsum Värmland. Totalytan på centrat är idag cirka 53 000 kvm, och består av 60 butiker och 11 restauranger. Dagens fastighetsägare är Eurocommercial, Ancore, OK Värmland och Konsum Värmland.

Ytterligare fakta; se gärna; www.konsumvarmland.se www.eurocommercialproperties.com eller www.bergvik.se

För ytterligare information, kontakta Tomas Sjölander, VD Konsum Värmland, tfn; 010-410 81 79, Martin Bjöörn från Eurocommercial Properties, tfn; 070-441 47 94 eller Konsum Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02