Enligt styrelsens strategi för 2015; Positivt resultat för Konsum Värmland

Konsum Värmland redovisar en vinst för verksamhetsåret 2015. Sifforna är ett resultat av styrelsens strategi med försäljningar, avvecklingar och framtidssatsningar. Rörelseresultatet är däremot fortfarande negativt och därför aviserar man om förändringar i lager- och logistikverksamheten som kan resultera i att 170 tjänster varslas om uppsägning vid DC-området på Orrholmen i Karlstad. En fråga som förvaltningsrådet fattar beslut om den 6 april.

 • Vinsten för 2015 är ett direkt resultat av styrelsens strategiarbete att renodla verksamheten och innebär ett välkommet tillskott till föreningens ekonomiska reserver. Men för fjärde året i rad har vi ett negativt rörelseresultat där vi återigen tvingas att ta av besparingarna. Detta är på sikt fullkomligt ohållbart och därför måste vi ta till krafttag för att sänka kostnaderna inom bakomliggande led, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander.

3 773 nya medlemmar – fortsatt stark marknadsandel
Koncernens totala omsättning inklusive moms från livsmedelsindustri, grossistverksamhet och butikerna uppgick till 3,8 Mdr vilket är en minskning med 2 %. Om man räknar bort de butiker som lagts ned under året, innebär det en minskning i jämförbara tal med 0,3 %. Det innebär att den totala marknadsandelen fortfarande är hög; 48,4 % (48,8 %). Under året tillkom inte mindre än 3 773 nya medlemmar, vilket innebär att medlemsantalet uppgick till 154 598 per den 31/12 2015.

 • Under andra halvåret 2015 vände vi försäljningstrenden uppåt. Den goda medlemstillströmningen visar också att vi är på rätt väg. Engagemanget bland våra medarbetare och ägare är en stor del av förklaringen till detta, menar Tomas Sjölander.

Bäddar för framtiden
2015 var ett fortsatt händelserikt år för Konsum Värmland. Under våren aviserades att inte mindre än elva butiker var nedläggningshotade. Efter ett antal medlems- och personalmöten beslutades till sist att alla butiker i landsbygd räddades medan tre tätortsbutiker stängdes. Vidare såldes Domus Optik till SynOptik och två fackhandels butiker i Töcksfors och Charlottenberg beslutades om stängning. Under hösten gjorde också föreningen en god affär genom fastighetsförsäljning på Bergvik i Karlstad. Samtidigt investerades i Pekås Säffle, och i två av landsortsbutikerna i Stöllet och Vikene. Den totala investeringen i mark, byggnader och inventarier uppgick till 44 Mkr (45). Under hösten lades också ett varsel inom den centrala administrationen vilket föranledde en reducering med 26,5 personer på tjänstemannasidan.

 • Redan tidigt lade styrelsen fast ett tydligt åtgärdsprogram som syftar till att långsiktigt stärka Konsum Värmland inför framtiden. Tyvärr tvingas vi då också att fatta obekväma beslut, samtidigt som vi offensivt investerar inför framtiden.

Fastighetsförsäljningen på Bergvik – en bra affär
Årets resultat i koncernen uppgick till + 270 Mkr (-50 Mkr) och rörelseresultatet uppgick till – 59,3 (-60,2). Tack vare fastighets- och företagsförsäljningar ökar soliditeten till 53 %  (36 %) och det egna kapitalet i koncernen uppgår till 731 Mkr (460).

 • Vi har belastat rörelseresultatet med ett antal strukturkostnader av engångskaraktär. Strukturkostnaderna hänger ihop med sammanslagning av Värmlandschark, höstens varsel och butiksnedläggningar. Åtgärder som ger resultateffekt först under 2016.
 • Fastighetsförsäljningen av Bergvik, MatMejeriet i Karlstad och överlåtelsen av Domus Optik till Synoptik var ekonomiskt mycket bra affärer för föreningen.  Detta ger oss handlingsutrymme att med egen kraft fullfölja vår framtidsstrategi för att nå ett positivt rörelseresultat under 2018, säger Tomas Sjölander.

Attraktiv mark i centrala Karlstad
Sedan 1958 har Konsum Värmland drivit en komplett livsmedelsindustri på Orrholmen i centrala Karlstad. På det 57 000 kvm stora området som ägs av Konsum Värmland, finns idag både huvudkontor, charkfabrik, bageri, lager, transportcentral och färskvarucentral.  Fastigheterna är gamla och vissa lokaler är i behov av stora investeringar, samtidigt som området blivit kringbyggt och den värdefulla marken är alltmer attraktiv bland annat för boende.

 • När DC öppnades för snart 60 år sedan låg det i utkanten av Karlstad. Idag ligger det centralt på ett attraktivt område alldeles intill Mariebergsviken. Att fortsätta driva den verksamhet vi gör i dag på ett så värdefullt markområde är en direkt kapitalförstöring. Av den anledningen startar vi nu resan att anpassa hela området till det som det idag bäst lämpar sig för, och det är bostäder och en helt ny butik.

Storbutik i Karlstads nya stadsdel

I samarbete med andra aktörer planerar Konsum Värmland att förädla den cirka 57 000 kvm stora ytan på Orrholmen till bostäder, närservice och en butik på cirka 2 000 kvm, som också ska inrymma ett mindre huvudkontor åt Konsum Värmland. Projekteringsarbetet har redan startat, och planeringstiden innan det hela står klart är cirka tre till fyra år. Då räknar man också med att ha skapat något som kan liknas vid en ny stadsdel i Karlstad.

 • Nu påbörjar vi resan som innebär att vi anpassar området till vad det idag är lämpat för. Kan vi dessutom bidra till att Karlstad växer, är det självklart en fördel även för oss, menar Tomas Sjölander.

Utlokalisering av egen produktion
För att ge plats åt den nya stadsdelen kommer Konsum Värmland att successivt omstrukturera den lokala livsmedelsproduktionen. Konsum Värmland utreder därför förutsättningarna att låta Bageriet och Värmlandschark att utvecklas i nya lokaler i Karlstad.

 • Lokal produktion är viktigt för oss. Av den anledningen har vi startat upp ett projekt som undersöker förutsättningarna att hitta nya lokaler för Konsum Värmland Bageri och för Värmlandchark.

170 personer kan komma att varslas om uppsägning
Styrelsen föreslår förvaltningsrådet att grossistfunktionen, med lagerhantering och egna transportbilar kommer att samordnas med Coop Sverige redan i början av nästa år. En åtgärd som, tillsammans med ytterligare rationaliseringar inom administrationen, beräknas ge årliga besparingseffekter på cirka 39 Mkr. Av den anledningen kan 170 tjänstemän och kollektivanställda inom bakomliggande led i Karlstad att varslas om uppsägning. Förvaltningsrådet fattar sitt beslut den 6 april.

 • Vi styr själva över vårt sortiment men tillsammans med Coop Sverige Logistik blir vi effektivare i den totala varuhanteringen. Det blir helt enkelt billigare att frakta varorna från A till B, något som radikalt ökar möjligheterna att redovisa ett positivt rörelseresultat. Tyvärr kan detta få konsekvenser för ett antal av våra duktiga medarbetare, menar Tomas Sjölander.
 • Vi har haft en lång process med fackliga parterna och vi är överens om att anlita en arbetstagarkonsul som ser över vår utredning. Efter detta kommer förvaltningsrådet att ta ställning till styrelsens förslag den 6 april i samband med föreningsstämman.

Framtidstro
Förutom projekteringen av det nya området med den nya butiken i Karlstad kommer Konsum Värmland att göra omställningar på ett antal butiker. I Skattkärr utanför Karlstad och i Storfors har man redan inlett ombyggnader och på Hammarö kommer också butiken att genomgå inre omställningar. Vidare kommer Palmviken i Arvika och Konsum City i Karlstad att ställas om. I höst kommer också den nya saluhallen i kvarteret Mercurius i centrala Karlstad att stå klar. Under året hoppas man också att få klartecken för byggstart av den nya butiken på Välsviken i Karlstad. Inom kort beslutas om avveckling av profilen Supermarket belägen vid Töcksfors Shoppingcenter.

 • Framtiden för Konsum Värmland ser ljus ut, vi har handlingsutrymme att satsa på våra butiker som i grund och botten är vårt huvuduppdrag, samtidigt som vi inte räds förändringar och tuffa beslut.
 • Vi har lämnat ett intensivt år bakom oss och nu ska vi fullfölja de planer styrelsen lagt fast för ett livskraftigt Konsum Värmland långt in på 2020-talet, avslutar Tomas Sjölander.

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02. Facklig kontaktperson är Henrik Jonsson, Handels kollektiv lager, tfn; 070-508 05 06 

Verksamhetsberättelsen hittar ni här; https://konsumvarmland.se/om-oss/verksamhetsberattelse-2015/

 • Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Stockholm

  Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Stockholm

  Coop har den billigaste hemlevererade matkassen online av alla dagligvaruaktörerbåde i Stockholm och Malmö, enligt en ny undersökning från Matpriskollen. Matkassen från Stora Coop i Stockholm är billigast och kostar 2 310 kr där den dyraste kostar 2 811 kronor, enligt Matpriskollens undersökning. I undersökningen är Coops medlemsbonus, som kan ge nästan 7,5 procent i rabatt när man storhandlar för 10 000 kr/månad, inräknad.
  Read more
 • Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Malmö

  Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Malmö

  Coop har den billigaste hemlevererade matkassen online av alla dagligvaruaktörer både i Stockholm och Malmö, enligt en ny undersökning från Matpriskollen. I Malmö är matkassen från Stora Coop billigast och kostar 2 288 kronor samtidigt som den dyraste kostar 2 711 kronor, enligt Matpriskollens undersökning. I undersökningen är Coops medlemsbonus, som kan ge nästan 7,5 procent i rabatt när man storhandlar för 10 000 kr/månad, inräknad.
  Read more