En krona för varje försåld Änglamarksprodukt under februari Konsum Värmland skänker 84 427 kr till jordbävningens offer i Haiti

Under hela februari har Konsum Värmland, i samarbete med övrig konsumentkooperation, skänkt en krona för varje såld Änglamarksvara till jordbävningens offer i Haiti. För Konsum Värmlands del uppgick summan till 84 427 kronor.

– Med vårt bidrag har medlemmarna visat sin vilja att hjälpa till för att lindra nöden för jordbävningens offer i Haiti, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

Samverkan
KF, Coop, Konsum Värmland och de övriga konsumentföreningarna enades i slutet av januari skänka en krona för varje såld Änglamarksprodukt under hela februari. Den totala summan som svensk konsumentkooperation samlade in var 2 760 000 kronor. Anledningen till att pengarna gick till Röda Korset är att Kooperation Utan gränser inte bedriver något aktuellt projekt i just Haiti.

– Vi är väldigt glada över bidraget. Vi garanterar att de insamlade pengarna oavkortat kommer att gå vidare till behövande i Haiti, säger Ann-Charlotte Johansson på Röda Korset.

– Vår förhoppning är att detta ska ge ett värdefullt bidrag till hjälparbetet som verkligen behövs i Haiti. Både nu och inom en lång framtid, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102
För ytterligare fakta om Konsum Värmland; www.konsumvarmland.se