En fråga om kulturella skillnader Konsum Värmland utbildar sina chefer i mångfald

Konsum Värmland genomför en utbildning för merparten av sina chefer i det breda och viktiga ämnet Mångfald. Med utbildningen vill man vidga sina kunskaper och tankar hur mångfald kan gestalta sig i det vardagliga arbetet.

– Vi får fler och fler medlemmar och medarbetare som har olika bakgrunder. Med utbildningen vill vi få hjälp att vidga våra vyer, för att få en ökad förståelse för andra kulturer, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

Heldagsutbildning
Det blir ett hundratal affärs- och avdelningschefer som genomgår en heldagsutbildning i början av september. Deltagarna kommer att, förutom en teoretisk del, även genomföra ett rollspel, där man kommer att på få insikt i olika kulturella skillnader och likheter.

– Det är ett hedervärt initiativ av Konsum Värmland att genomföra en så omfattande utbildning av sina chefer, säger Barbro Färnström från Mångfaldscentrum, specialist inom mångfaldsfrågor. Fler företag borde inse att arbetet med mångfaldsfrågor lönar sig också rent affärsmässigt.

 

Affärsnytta
Från Konsum Värmlands sida hävdar man att det mycket handlar om att lära sig mer om nya marknader, kundgrupper och därmed skapa försäljningsmöjligheter. Utbildningen har genomförts i samarbete med utbildningsföretaget Mongara.

– På internationell nivå finns ett flertal studier som säger att en ökad tolerans även skapar tillväxt, säger Anders Lindh, VD för Mongara. 

– För ett lokalt företag som Konsum Värmland är det viktigt att attrahera så många kundgrupper som möjligt. Därför har också ämnet en ren affärsmässig betydelse. En kulturell skillnad behöver dessutom inte bara handla om nationaliteter. Det kan också handla om en ökad förståelse mellan olika avdelningar i föreningen, avslutar Steve Fredriksson.

 

För ytterligare information, kontakta Jan-Eric Agnemyr, personalchef Konsum Värmland, tfn; 054-220120, eller Barbro Färnström på Mångfaldscentrum, tfn; 0730-537158, Anders Lind, VD Mongara; tfn; 070-7554690 eller Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102