Effekten av Domusbranden klar! Ett 60-tal personer garanteras fortsatt anställning

* Trots den förödande branden vid Domus Karlstad är vi idag mycket glada att kunna garantera ett 60-tal av de tidigare Domusanställda fortsatt anställning inom Konsum Värmland, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson

Branden vid Domus Karlstad den 27 oktober 1999 var inte bara förödande för Konsum Värmland. Den utplånade också en arbetsplats för drygt 90 tillsvidareanställda. Efter ett omfattande planeringsarbete står det nu klart att ett 60-tal av dessa erbjuds anställningar inom andra verksamhetsgrenar i Konsum Värmland.
* Domusbranden har självfallet inneburit ett ekonomiskt bakslag för oss. Men det viktigaste har hela tiden varit att ta hand om alla människor som drabbats av branden på ett så bra sätt som möjligt, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Arbetstillfällen i Konsum Värmland
Merparten av de anställda som erbjuds fortsatt anställning blir sysselsatta i övriga verksamhetsgrenar i föreningen. Vissa arbetar, redan idag, vid Domus Bok, Ljud & Bild och Optik medan andra har fått sysselsättning vid andra butiker samt Obs! Bergvik.
* Då det legat i vårt intresse att behålla så mycket kompetens som möjligt inom föreningen har vi lagt ned stor energi och kraft åt att kartlägga alla tänkbara arbetsuppgifter inom föreningen.

Ett 30-tal varslas
I nuläget tvingas Konsum Värmland varsla 30 personer till Länsarbetsnämnden, antalet kan dock förändras under förhandlingens gång. Vilka, och hur många som sägs upp är i dagsläget inte klart. Men de som till slut blir uppsagda kommer att erbjudas återanställning så fort tillfälle ges. Förhandlingarna har skett i gott samarbete med Handelsanställdas Förbund.

* Jag är medveten om att en uppsägning kan innebära en tragedi för den enskilde. Men jag är ändå nöjd med att ett 60-tal kan garanteras fortsatt arbete med tanke på att en hel arbetsplats ödelagts. Förhandlingarna kommer dock att fortsätta för att hitta lösningar för de som varslats. Men jag är ändå optimist i frågan då samarbetet med föreningsledningen hittills fungerat mycket bra, säger Lhena Brink, facklig samordnare på Handelsanställdas Förbund.

* Självklart är jag den förste att beklaga de som till slut sägs upp. Men vi kommer att göra allt vi kan för att erbjuda återanställning, avslutar Leif Olsson.

För ytterligare information kontakta
VD Leif Olsson 054-220100
Handels Lhena Brink 070-6579380
informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152
Detta pressmeddelande har skickats till
Värmlands Folkblad
Nya Wermlands-Tidningen