Coops senaste Medlemspanel visar: Hälsosammare liv vanligaste nyårslöftet 2009

Coop genomförde i november en undersökning bland sina medlemmar på temat ”Årets sista helger” med nära 10 000 respondenter. Resultaten visade att så många som sju av tio av dem som avger nyårslöften lovar sig själva ett hälsosammare 2009. Att hälsa är viktigt för många är något som tidigare undersökningar från Coop visat – särskilt efter stora mathelger och ledighet.

I en nyligen genomförd undersökning bland Coops medlemmar framgår det att nära 70 procent av nyårslöftena handlar om vikten och hälsan. Resultatet visade också att cirka 45 procent av alla de som avger nyårslöften också lyckas hålla dem fullt ut.

– Vi arbetar ständigt för att det ska vara lätt för kunderna att göra hälsosamma val i våra butiker. Vi har över 300 nyckelhålsmärkta recept på coop.se och kunderna kan dessutom få svar på sina vanligaste frågor kring mat och hälsa genom att använda vår webb-tjänst ”100 Frågor om Mat” på adressen www.coop.se/matfragor, berättar Magnus Frisk, informationschef på Coop.

Just efter helger och ledighet samt i början av det nya året är det många som tänker på att leva hälsosamt. Det visar en undersökning som Coop genomförde via Medlemspanelen tidigare i år. Av resultaten framgick det att 41 procent vill leva mer hälsosamt efter semestern, 22 procent i början av det nya året och 17 procent efter julen.

Anledningarna till att många känner lust och inspiration att leva hälsosammare varierar, men de fem vanligaste svaren på frågan ”Vad påverkar dig att ändra dina matvanor?” är:

1. Att jag vill må bättre 2. Att jag vill ändra min vikt 3. Nyttiga recept 4. Tips i tidningar/Internet 5. Råd från myndigheter/läkare

Coops undersökningar via Medlemspanelen är ett sätt för Coop att föra en kontinuerlig dialog med kunder, medlemmar och därmed också ägare, för att kunna möta deras önskemål i butik.

Ytterligare upplysningar Magnus Frisk, informationschef Coop Sverige, 08 743 20 11 Coops pressjour tel 08-743 23 33

 • Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Nytt år, nya möjligheter. Många svenskar ser ett nytt år som ett bra tillfälle att skapa nya vanor och att ändra sina matvanor. En undersökning bland 1 300 svenskar som genomförts på uppdrag av Coops Matometer visar tydligt att fler personer i storstadsområden och fler kvinnor än män vill ändra något med sina matvanor. Det vanligaste är att man vill äta mindre sötsaker, och hela fyra av fem tillfrågade tror också att de kommer att lyckas med sin förändring i det nya året.
  Läs mer
 • EnterCard och Coop Sverige i nytt samarbete

  EnterCard och Coop Sverige i nytt samarbete

  EnterCard Group AB och Coop Sverige AB har ingått avtal som innebär att EnterCard kommer att erbjuda kreditkort till Coops medlemmar. Det nya samarbetet innebär att Coops kreditkort från och med mars kommer att uppgraderas med flera nya funktioner och tjänster.
  Läs mer