Coops medlemmar skänker 1,3 miljoner bin till demonstrationsbigårdar

Coops medlemmar skänker 1,3 miljoner bin till demonstrationsbigårdar

Coop och Svenska Bin har i flera år samarbetat för att öka mängden bin i Sverige. Genom samarbetet har Coops medlemmar kunnat växla medlemspoäng till bin och 44 bikupor har placerats ut vid Coops butiker runt om i landet. Ytterligare 21 bikupor, med 1 300 000 bin, kommer nu att skänkas till ett demonstrationsprojekt för att utveckla bättre biodlingsmetoder.

En stor del av de livsmedel som Coop säljer är beroende av att bin, som humlor, solitärbin och honungsbin och andra insekter kan göra sitt jobb och pollinera maten. Men bin och andra insekter är utsatta på grund av ensidiga odlingslandskap, sjukdomar, parasiter och bekämpningsmedel. Samarbetet med Svenska Bin är ett sätt att förbättra förutsättningarna för biodling och bidra till friska bisamhällen och mer svensk lokal honung på butikshyllorna.

Tack vare Coops medlemmar kommer nu 21 bikupor med 1 3000 0000 bin att skänkas till ett projekt som ska identifiera de bästa metoderna inom biodling och främja innovation inom biodlingssektorn. Bikuporna kommer att placeras på platser där demonstrationsbigårdar för biodling ska etableras.

– Intresset från Coops medlemmar har varit stort och vi är väldigt glada att våra medlemmar på det här sättet kan bidra till att köpa in bin och bikupor till ett projekt som ska utveckla biodlingen framåt, säger Mattis Bergquist, hållbarhetschef Coop Sverige.

Forskningsprojekt för bättre biodling 

Sveriges lantbruksuniversitet, Biodlingsföretagarna och Sveriges Biodlares Riksförbund arbetar tillsammans i det europeiska projektet B-THENET. Projektet ska förbättra metoderna för biodling genom att bland annat dela kunskap och utveckla användbara och bäst lämpade biodlingsmetoder. En del av projektet är att skapa nationella biodlarcenter på några platser runt om i Sverige. Det är till ett par sådana center som bina från Coop kommer att verka.

– Vi är tacksamma att så många av Coops medlemmar vill stötta verksamheten för att främja kunskapsutvecklingen kring hållbar biodling. De honungsbisamhällen som placeras ut kommer att göra nytta här och nu i pollineringen men också vara med och utveckla de bästa metoderna framåt, säger Lotta Fabricius, projektledare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, RådNu.

Fakta

En bikupa innehåller cirka 60 000 bin.

Läs mer om B-THENET projektet här 

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se 

 • Coop Syd startar ny verksamhet i Malmö för att växa online

  Coop Syd startar ny verksamhet i Malmö för att växa online

  Coop Syd startar ny plock- och logistikhubb för sin onlinehandel. Det blir en så kallad dark store som placeras i Malmö och som ligger i direkt förbindelse med Coop Logistiks omlastningscentral och distributörens lokaler. Med den här satsningen kan Coop Syd erbjuda onlinehandel till hela Blekinge och Skåne och samtidigt sänka logistikkostnaderna.
  Read more
 • Viktiga skeenden i Kooperativa Förbundets historia i en ny bok

  Viktiga skeenden i Kooperativa Förbundets historia i en ny bok

  Att lära av historien för att ta avstamp in i framtiden är en viktig del i alla organisationers utveckling. I samband med årsstämman den 17 april och med anledning av att förbundet fyller 125 år ger KF nu ut en ny bok. Boken speglar KF:s historia från sent 1800-tal till tidigt 2000-tal. Författare till boken är Anders L. Johansson, tidigare professor och docent vid Uppsala universitet.
  Read more