Coop/Kf Göta öppnar ny matbutik i Borgholm

Coop/Kf Göta kommer att etablera en ny matbutik på handelsplatsen Triangeln i Borgholm. Det blir en butik med starkt fokus på färskvaror och generösa öppettider.

– Det är fantastiskt att vi nu får möjlighet att öppna en ny butik på Öland och i synnerhet i Borgholm som saknat Coopbutik i många år. Vi är stärkta av framgångarna med flera nyetableringar den senaste tiden och ser stora möjligheter i det nya läget i Borgholm, säger Kf Götas Vd Tord Rosenlund.

– Triangeln i Borgholm är ett bra läge utmed väg 136 i kombination med närheten till centrala Borgholm. Vår butik kommer att tilltala både fastboende på Öland och alla turister som besöker ön, fortsätter Tord.

– Öland är en intressant marknad. Etableringen av butiken i Borgholm är ett led i Kf Götas ambition att öka Coops närvaro på Öland, säger Mattias Strömberg som är etableringsansvarig för Kf Göta.

Coop butiken i Borgholm beräknas sysselsätta 15-20 personer.

Hyresavtal är tecknat med fastighetsägaren Fastighetspartner P&E AB och nya Coop Borgholm beräknas öppna under våren 2017.

För ytterligare information kontakta
VD Tord Rosenlund, 0470-315 21 tord.rosenlund@kfgota.se
Etableringschef Mattias Strömberg 0470-315 40 mattias.stromberg@kfgota.se