Coop Värmland: information om cyberangrepp

Coop Värmland: information om cyberangrepp

Den 22 december 2023 blev Coop Värmland utsatt för ett cyberangrepp som påverkade kortbetalningar i butik samt stora delar av IT-systemen för Coop Värmland. Coop Värmland ser mycket allvarligt på det som inträffat och arbetar med att analysera hela effekten av IT-intrånget och dess påverkan på Coop Värmlands medlemmar, medarbetare och butiker. Vi beklagar det som inträffat. 

Coop Värmland har blivit utsatta för en brottslig handling och utifrån allvarlighetsgraden i det inträffade har experthjälp tagits in för att säkra en korrekt hantering. Bedömningen har gjorts att den ingång där intrånget gjordes nu är stängd. Coop Värmland har anmält händelsen till såväl polis, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och varit i kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).” 

De effekter av IT-attacken som är bekräftade är; 

  • Möjligheten att betala med kort i butik slogs ut under ett dygn.  
  • Coop Värmlands webbplats gick ner och tillfällig sida finns nu uppe. 
  • Den interna IT-infrastrukturen i form av e-post, telefon med mera är kraftigt påverkad. 
  • Anställningsuppgifter om medarbetare har läckt ut. Medarbetarna är informerade om händelsen. Det finns inga indikationer på att uppgifterna har använts.  
  • Uppgifter om Coop Värmlands medlemmar har läckt. Det rör sig om uppgifter såsom namn, adress och personnummer. Det finns i dagsläget inga indikationer på att medlemsuppgifter på något sätt har använts.  

Coop Värmland beklagar det inträffade.