Coop Värmland har tecknat samarbetsavtal med Torfolk & Vänner

Coop Värmland har tecknat samarbetsavtal med Torfolk & Vänner

Torfolk & Vänner är det nya varumärket för den ekonomiska förening som är bildad tillsammans med bl.a. Torfolk Gård utanför Munkfors. Föreningen ger unga människor och nyanlända möjlighet att komma i gång med kommersiell odling. Coop Värmland har tecknat ett samarbetsavtal med Torfolk & Vänner vilket garanterar att produkterna snabbt kommer ut på marknaden.

Olle Göransson har varit verksam inom Torfolk Gård sedan början av 80-talet och är lite av en pionjär inom ekologisk odling.

Vi har varit i gång i drygt 30 år här på Torfolk Gård säger Olle Göransson. Det innebär att vi har en viss överkapacitet på maskiner, växthus och mark och därför vill vi underlätta för alla de som vill komma igång med kommersiell odling.

Ekonomisk förening

Som medlemmar eller samarbetspartners i den ekonomiska föreningen hittar man, förutom Torfolk Gård, även företag som Coop Värmland, Löfbergs, Hushållningssällskapet Värmland, LRF, Fryksdalens Sparbank och inte minst sju enskilda odlare som står för själva verksamheten. Föreningen är redan registrerad hos Bolagsverket och med hjälp av varumärket Torfolk & Vänner hoppas man på att nå ut till den breda allmänheten.

Det finns ett stort intresse för fler odlingar och matproducenter. Därför har vår idé fått en fantastisk respons från många privatpersoner och företag. Förhoppningsvis kommer också Jordbruksverket att gå in med kapital, men än så länge står vi på egna ben utan någon som helst offentlig projektfinansiering, menar Olle Göransson.

Redan på marknaden

Under sommaren har man kommit i gång med odlingen och vissa produkter har redan nått Coop Värmlands butiker.

Att vara grön i Sverige och grön på arbetsmarknaden ska inte vara en begränsning utan en tillgång. Redan nu kan vi erbjuda zucchini som Hassan, Nore och Tarik från Syrien odlat i egenskap av medlemmar i Torfolk och Vänner. Det vi nu gör har många paralleller till när vi var en av de första i landet som startade med ekologisk odling i början av 80-talet. Redan då hade vi Coop Värmland i ryggen, och det är vi tacksamma för även idag när vi skriver 2018.

Framtida expansion

Sortimentet från Torfolk & Vänner kommer efterhand att utökas och kommer, förutom zucchini, även innehålla grönsaker såsom morötter, purjolök, vitkål och andra rotfrukter som inledningsvis kommer att finnas i Coop Värmlands butiker.

Efterhand kommer vi att utveckla idén så den sprider sig till fler platser i landet och till fler butikskedjor, menar Olle.

Även Coop Värmland tror på idén med Torfolk & Vänner.

För drygt 30 år sedan var vi, tillsammans med Torfolk Gård, initiativtagare till det som med tiden blev till KRAV. Vi är därför hedrade över att få vara med redan från början. Vår förhoppning är att vara med och bidra till att utanförskapet i Värmland minskas med hjälp av innovativa affärsidéer, avslutar Coop Värmlands VD Tomas Sjölander.

För ytterligare fakta se gärna: 
www.torfolkochvanner.se elller www.coopvarmland.se

För ytterligare information kontakta:
Olle Göransson på Torfolk Gård, tfn; 070-541 48 66, Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02.