Coop Värmland har tecknat avtal med Riksbyggen om försäljning av mark på Tullholmen i Karlstad

Coop Värmland har tecknat avtal med Riksbyggen om försäljning av mark på Tullholmen i Karlstad

Under det senaste halvåret har det kommunicerats att Löfberg Fastigheter och Magnolia Bostad köper mark på Tullholmen i Karlstad. Nu står det nu klart att även Riksbyggen förvärvar mark om sammanlagt cirka 9 300 kvm där man planerar för cirka 230 bostäder. 

Tullholmen har sedan slutet av 1800-talet använts för olika industriändamål, de senaste decennierna i Coop Värmlands regi. Det vackra läget vid Tullholmsviken ger goda möjligheter att utveckla en ny och intressant stadsdel. Totalt handlar det om 58 000 kvm där rivningsarbetet redan har inletts och kommit en bit på väg. 

“Det är glädjande att intresset för området är så pass stort så att försäljningen går enligt planerna”, säger Coop Värmlands VD Tomas Sjölander. 

“Från Riksbyggens sida är vi oerhört glada och stolta över att få vara en av de parter som kommer att utveckla Karlstad med en ny stadsdel. Vi påbörjar nu planeringen för hur vi på bästa sätt skall genomföra utbyggnaden av dessa kvarter med attraktiva och hållbara bostäder”, säger Magdalena Nääs, projektchef för Riksbyggen i Karlstad. 

Efter försäljningen till Löfberg Fastigheter, Magnolia Bostad och Riksbyggen återstår cirka 8 300 kvm mark med plats för cirka 280 bostäder för försäljningFörsäljningsprocessen av den kvarvarande marken kommer inledas i början av nästa år. 

Parterna har enats om att inte kommentera köpesumman. Detaljplanen för området på Tullholmen beräknas att antas under det första kvartalet 2020. 

Ytterligare fakta; 

  • Svefa och Foyen Advokatfirma har varit Coop Värmlands rådgivare och Setterwalls har bistått Riksbyggen.

Se gärna tidigare pressmeddelanden om markförsäljning:

För ytterligare information, kontakta:
Coop Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79,
Magdalena Nääs, projektchef för Riksbyggen i Karlstad, tfn; 070-299 58 79 eller Coop Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02