Coop Värmland annonserar efter framtida beslutsfattare

Coop Värmland annonserar efter framtida beslutsfattare

Coop Värmland vill förtydliga att man ägs av sina cirka 160 000 medlemmar. Därför annonseras det om möjligheten för medlemmarna att skicka in förslag på lämpliga kandidater till ägarombud och styrelseledamöter samt till den valberedning som har till uppgift att föreslå styrelseledamöter till föreningsstämman.

Anledningen till annonseringen är föreningens nya stadgar som säger nomineringstiden, där alla medlemmar ska ha möjlighet att lämna förslag, pågår från den 10 november till den 15 januari 2019. Förslagen ska sedan behandlas av valberedningen där Ami Hansson Cooper är sammankallande.

En av många fördelar med att vara medlem i Coop Värmland är att man har möjlighet att påverka, inte minst genom att föreslå personer till beslutande positioner. Det vill vi förtydliga genom att annonsera både i flygblad, annonser och i sociala medier, säger Ami Hansson Cooper.

Alla medlemmar kan föreslå

Alla som är medlemmar i Coop Värmland kan föreslå personer till en framtida styrelse, valberedning eller som ägarombud till föreningsstämman – som är den ekonomiska föreningens motsvarighet till bolagsstämma.  Medlemmarna kan välja att lämna förslagen via Coop Värmlands hemsida eller via vanlig post. Valberedningens uppgift blir sedan att lägga fram förslag till föreningsstämman som fattar det avgörande beslutet.

Kooperation ligger i tiden, och vi som valberedning vill därför ta nya grepp för att involvera så många av Coop Värmlands medlemmar som möjligt, avslutar Ami Hansson Cooper.

På bilden: Coop Värmlands valberedning: Undre raden (fr.v) Gunnar Bäckström, Malin Svedin-Nilsson, Elisabeth Styffe och Ami Hansson Cooper. Övre raden (fr.v.) Per Fredriksson, Fredrik Holm, Thomas Rehn och Kjell Lund. Foto: Coop Värmland, fri användning

Övrig fakta:
Coop Värmlands valberedningvaldes av 2018 års föreningsstämma med uppgift att förbereda 2019 års föreningsstämma, bl.a. genom att föreslå styrelseledamöter. Närvarande på föreningsstämman, ägarombuden, är de 104 personer som ska väljas av medlemmar på de lokala valen, som genomförs den 16-23 mars, på varje Coopbutik i Värmland. Alla medlemmar i Coop Värmland kan lämna förslag mellan den 10 november 2018 – 15 januari 2019.

För ytterligare information; Kontakta Ami Hansson Cooper, sammankallande i Coop Värmlands valberedning, tfn; 070-537 22 65 eller Coop Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02.