Coop Sveriges hållbarhetsredovisning för 2007: Stark utveckling för ekologi, hälsa och rättvisemärkt

Pressmeddelande 2008-05-02

Nu är Coop Sveriges hållbarhetsredovisning för 2007 klar. Den presenterar Coops arbete för en hållbar utveckling och innehåller ekonomisk, social och miljöredovisning. Bland annat visar försäljningsstatistiken för 2007 kundernas ökade intresse för ekologi, hälsa och rättvisemärkta varor.

De senaste åren har Coop gjort en miljörapport och redovisat bland annat den ekologiska försäljningen och vad den innebär för människor, djur och miljö.

– När hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för många kunder utökar vi redovisningen med bland annat hälsa och socialt ansvar. Det är en återkoppning för att visa kunder och medlemmar hur vi arbetar för att bidra till en hållbar utveckling, säger Mikael Robertsson, miljöchef på Coop.

Att arbeta för en hållbar utveckling är en central del av KF och Coops verksamhetsidé. I redovisningen finns därför delar om både vad Coop gör i sin egen verksamhet för att minska bland annat företagets klimatpåverkan, men också vad Coop gör för att underlätta för kunderna att handla på ett hållbart sätt i butiker och stormarknader.

Statistiken för Coop Sverige 2007 visar bland annat att: • Försäljningen av ekologiska varor i ton ökade med 22 procent.
(inklusive försäljning till övriga kooperativa butiker var ökningen 33 procent) • Försäljning av nyckelhålsmärkta varor i kronor ökade med drygt 9 procent.
• Försäljning av rättvisemärkta varor ökade med över 300 procent.

Hela redovisningen finns nu på www.coop.se där kunderna också får kvitton på vad det betytt att de flyttat handen och valt ekologiska varor istället för konventionella inom olika varugrupper. Det är 20:e året Coop gör en redovisning av ekoförsäljning och 14:e året ekokvitton till kundernas redovisas. Det sammanlagda kvittot för de 14 åren ser ut så här:

• Kemiska bekämpningsmedel: – 149 000 kg • Konstgödsel – 11 200 000 kg • Frigående djur + 67 300 • Ingen GMO • Minskad energianvändning och klimatpåverkan • Ökad biologisk mångfald och hälsa

Ytterligare upplysningar: Coops pressjour tel 08-743 23 33 Mikael Robertsson, miljöchef Coop Sverige, 070-643 18 59

 • Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Nytt år, nya möjligheter. Många svenskar ser ett nytt år som ett bra tillfälle att skapa nya vanor och att ändra sina matvanor. En undersökning bland 1 300 svenskar som genomförts på uppdrag av Coops Matometer visar tydligt att fler personer i storstadsområden och fler kvinnor än män vill ändra något med sina matvanor. Det vanligaste är att man vill äta mindre sötsaker, och hela fyra av fem tillfrågade tror också att de kommer att lyckas med sin förändring i det nya året.
  Läs mer
 • EnterCard och Coop Sverige i nytt samarbete

  EnterCard och Coop Sverige i nytt samarbete

  EnterCard Group AB och Coop Sverige AB har ingått avtal som innebär att EnterCard kommer att erbjuda kreditkort till Coops medlemmar. Det nya samarbetet innebär att Coops kreditkort från och med mars kommer att uppgraderas med flera nya funktioner och tjänster.
  Läs mer