Coop Sveriges hållbarhetsredovisning för 2007: Stark utveckling för ekologi, hälsa och rättvisemärkt

Pressmeddelande 2008-05-02

Nu är Coop Sveriges hållbarhetsredovisning för 2007 klar. Den presenterar Coops arbete för en hållbar utveckling och innehåller ekonomisk, social och miljöredovisning. Bland annat visar försäljningsstatistiken för 2007 kundernas ökade intresse för ekologi, hälsa och rättvisemärkta varor.

De senaste åren har Coop gjort en miljörapport och redovisat bland annat den ekologiska försäljningen och vad den innebär för människor, djur och miljö.

– När hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för många kunder utökar vi redovisningen med bland annat hälsa och socialt ansvar. Det är en återkoppning för att visa kunder och medlemmar hur vi arbetar för att bidra till en hållbar utveckling, säger Mikael Robertsson, miljöchef på Coop.

Att arbeta för en hållbar utveckling är en central del av KF och Coops verksamhetsidé. I redovisningen finns därför delar om både vad Coop gör i sin egen verksamhet för att minska bland annat företagets klimatpåverkan, men också vad Coop gör för att underlätta för kunderna att handla på ett hållbart sätt i butiker och stormarknader.

Statistiken för Coop Sverige 2007 visar bland annat att: • Försäljningen av ekologiska varor i ton ökade med 22 procent.
(inklusive försäljning till övriga kooperativa butiker var ökningen 33 procent) • Försäljning av nyckelhålsmärkta varor i kronor ökade med drygt 9 procent.
• Försäljning av rättvisemärkta varor ökade med över 300 procent.

Hela redovisningen finns nu på www.coop.se där kunderna också får kvitton på vad det betytt att de flyttat handen och valt ekologiska varor istället för konventionella inom olika varugrupper. Det är 20:e året Coop gör en redovisning av ekoförsäljning och 14:e året ekokvitton till kundernas redovisas. Det sammanlagda kvittot för de 14 åren ser ut så här:

• Kemiska bekämpningsmedel: – 149 000 kg • Konstgödsel – 11 200 000 kg • Frigående djur + 67 300 • Ingen GMO • Minskad energianvändning och klimatpåverkan • Ökad biologisk mångfald och hälsa

Ytterligare upplysningar: Coops pressjour tel 08-743 23 33 Mikael Robertsson, miljöchef Coop Sverige, 070-643 18 59

 • Träffa Coop i Almedalen

  Träffa Coop i Almedalen

  I nästa vecka startar Almedalen 2024. Coop kommer vara i Visby för att delta i debatter, möten och samtal. Några av de ämnen som vi kommer att diskutera är stärkt krisberedskap, vägen mot en mer hållbar livsmedelskedja samt hur vi kan säkra en robust livsmedelsförsörjning med levande butiker i hela landet.  
  Read more
 • Ny testvinst för Coop bearnaise

  Ny testvinst för Coop bearnaise

  År efter år fortsätter Coops bearnaisesås att imponera på landets smakpaneler. Nu även i Testfaktas oberoende laboratorietest.
  Read more