Coop Sverige satsar offensivt och omorganiserar

Coop satsar offensivt för att skapa marknadens bästa kundupplevelse. Samtidigt förtydligas Coop Sveriges uppdrag och ansvar i förhållande till de butiksdrivande föreningarna. I samband med det effektiviserar och kompetensväxlar Coop Sverige för att bättre möta framtidens krav.

– Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar, som kräver att vi är flexibla och snabbfotade för att möta våra kunders och medlemmars unika behov. I den nya, allt mer individanpassade och digitaliserade omvärlden är det den som bäst känner sina kunder och anpassar sig till deras behov som förtjänar deras matinköp – och Coop satsar på att skapa marknadens bästa kundupplevelse, säger Magnus Johansson, vd Coop Sverige AB.

Coop har under de senaste åren gjort stora investeringar i form av uppköpet av Netto, omfattande digital utveckling, ett nytt helautomatiserat lager, nya betallösningen Coop Scan & Pay och nya innovativa butikskoncept. Allt för att förbättra för kunderna och skapa ett erbjudande som möter nya behov på marknaden. Nu ses också organisationen inom Coop Sverige över, med målsättningen att, tillsammans med de butiksdrivande föreningarna, bli så effektiva som möjligt i arbetet framåt.

Den nya organisationen innebär bland annat att affärsområdet Inköp och Kategori stöps om för att bli mer kundorienterat.

– Vi kommer börja arbeta på ett helt nytt sätt med vårt sortiment, där vi tydligare utgår från kundernas och medlemmarnas behov. Genom att jobba mer datadrivet är det kundens beteenden, önskemål och vanor som kommer att styra. Inom ramen för det nya affärsområdet Sortiment och Inköp kommer vi därför att tydliggöra förflyttningen genom att skapa en sortimentsavdelning med fokus på kunden, och en inköpsavdelning, som kommer att jobba mot leverantörerna, säger Magnus Johansson.

– Dessutom kommer vi att börja arbeta mer som våra nordiska grannar och samordna utvecklingen av våra egna varumärken mer med dem. På så sätt undviker vi dubbelarbete och skapar tillsammans ett starkare erbjudande som är rätt i tiden.

Marknads- och försäljningsavdelningen slås ihop, och avdelningen för Hållbarhet och Kvalitet flyttas närmare ledningen.

– Försäljning och Marknad får gemensamt och utökat ansvar för hur vi tar fram och marknadsför våra erbjudanden. På så sätt ökar vi vårt kommersiella fokus ytterligare.

– Hållbarhet och kvalitet ligger i vårt DNA och dessa frågor är en integrerad del av Coops strategi. Nu markerar vi det tydligare genom att avdelningen ingår i företagsledningen. Genom de nya världsunika hållbarhetsdeklarationerna tar vi ett långt kliv fram med att systematiskt utveckla detta arbete, säger Magnus Johansson.

Även affärsområdet Digital, som startades för ett år sedan, omorganiseras och kompetensförstärks för ökad tydlighet och säkrat genomförande. Syftet är att det digitala ska genomsyra alla affärsområden, så att hela verksamheten är med på den digitala omställningen.

– Totalt sett ger det här en snabbfotad organisation, inriktad på samarbete och innovation, säger Magnus Johansson.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 november.

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se 

 • Träffa Coop och KF i Almedalen

  Träffa Coop och KF i Almedalen

  På söndag börjar Almedalen 2022. Coop och KF finns på plats för att diskutera och debattera vägen framåt mot en mer hållbar livsmedelskedja och en robust livsmedelsförsörjning. Vi ser fr...
  Läs mer
 • Få matbeställningen levererad till båten i Gävle

  Få matbeställningen levererad till båten i Gävle

  Coop Mitt lanserar ett helt nytt leveranserbjudande till båtburna kunder och medlemmar i Gävle. Under sommaren kan de som handlar mat online hos Coop välja att få sin beställning levererad till Alderholmens båtplats. Man har tillgång till ett brett sortiment av dagligvaror och kan även förgylla den planerade båtfärden med utvalda delikatessvaror eller fikabröd.
  Läs mer