Coop Sverige lägger stororder i Värmland; Konsum Värmland återupptar charktillverkningen i Kil

stevef_kennyt

Efterfrågan på lokala produkter från Konsum Värmland charkfabrik fortsätter att öka. I dagarna har man tecknat avtal om en ny stororder till Coop Sverige. Detta har medfört att man, med start den 1 april, expanderar genom att förlägga delar av charkproduktionen till de lokaler i Kil, där Swedish Meats (tidigare Scan Väst) hade sin verksamhet fram till 1997. Expansionen kommer att skapa arbetstillfällen och anläggningen i Kil beräknas producera för ca 130 Mkr.

Ordern från Coop Sverige är ett led i den utökade samordningen av inköpsfrågor inom svensk konsumentkooperation, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Konsum Värmland Charkfabrik är sedan många år belägen vid Orrholmen i Karlstad. Anläggningen, som sysselsätter 160 personer, är unik med fullsortimentstillverkning av kött- och charkprodukter. Under de senaste åren har man investerat avsevärda belopp i charkfabriken. I motsats till branschen i övrigt har man inte märkt av någon volymnedgång inom charkproduktionen. Tvärtom har man upplevt stora ökningar under de senaste åren. Den utökade produktionen innebär därför att de nuvarande lokalerna blir för trånga.

– En av förklaringarna till Charkfabrikens framgångar är vår egen detaljhandelsexpansion i Värmland. Dessutom levererar vi idag både till kommuner, storhushåll, och föreningar såsom Konsum Bohuslän-Älvsborg, men också till Coop Sverige. Vi märker alltså ett klart ökat intresse för lokalt producerad mat.

Investering mellan 20 – 25 Mkr
Det är alltså delar av Konsum Värmlands charkproduktion som förläggs till de lokaler där Swedish Meats (tidigare Scan Väst) hade sin verksamhet fram till 1997. I dag ägs fastigheten av Kils Kommun, där Konsum Värmland kommer att hyra cirka 4 000 kvm. Driftstarten är beräknad till den 1 april.

– Lokalerna är väl lämpade för livsmedelsproduktion, och vi kan därför räkna med en total omsättning för charkproduktionen i Kil på cirka 130 Mkr, men då krävs det också investeringar i storleksordningen 20 – 25 Mkr.

Resurs- och utvecklingscentrum
I samband med utlokaliseringen till Kil finns det också ambitioner att på ett konkret sätt tillvarata den kompetens som finns i regionens totala livsmedelsnäring. Något som ska ske i samarbete med lokala matproducenter, skolor och övriga näringsidkare i regionen.

– Konsum Värmland är aktiva inom Måltidsriket, som verkar för ett långsiktigt samarbete mellan lokala livsmedelsproducenter, skolor och restaurangnäringen. Vi räknar därför med att anläggningen i Kil även ska kunna användas som ett resurs- och utbildningscentrum för den totala branschen. Och då räknar vi också in lokala livsmedelsproducenter och odlare.

Samarbete som skapar arbetstillfällen
Den nya anläggningen i Kil beräknas att sysselsätta ett 20-tal personer. Från Konsum Värmlands sida är man tacksamma över det goda samarbete man har haft med Kils kommun.

– Vi är stolta över att vara med att bidra till arbetstillfällen i Värmland och i Kil. Detta hade inte varit möjligt utan det goda samarbete som vi har haft med Kils kommun.

– Framgångarna för charkfabriken är ytterligare ett kvitto på att det lönar sig att arbeta med lokala produkter av hög kvalitet. Men det är också ett erkännande för den yrkesskicklighet som finns på Konsum Värmland charkfabrik, avslutar Steve Fredriksson.

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i ett 80 –tal försäljningsställen med olika profiler och inriktningar över hela landskapet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt XL-Mat och MaxiMat, i Töcksfors och Charlottenberg, med inriktning mot Norgehandeln. Föreningen är unik såtillvida att man också driver en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 127 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Nettoomsättningen uppgick till 2,9 miljarder kronor (31/12 2005). Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket offensivt och expansivt skede.

Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel i butikskedjorna Coop Forum, Coop Bygg, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära med visionen att skapa en bättre och tryggare vardag genom lönsamma, medlemsägda butiker. Coop Sverige är en del av Nordens största dagligvaruföretag Coop Norden som ägs av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark och Danmark.

För ytterligare information kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02 eller Håkan Heldesjö, Coop Sverige; 08-743 15 03, 070-513 56 66

 • Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Stockholm

  Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Stockholm

  Coop har den billigaste hemlevererade matkassen online av alla dagligvaruaktörerbåde i Stockholm och Malmö, enligt en ny undersökning från Matpriskollen. Matkassen från Stora Coop i Stockholm är billigast och kostar 2 310 kr där den dyraste kostar 2 811 kronor, enligt Matpriskollens undersökning. I undersökningen är Coops medlemsbonus, som kan ge nästan 7,5 procent i rabatt när man storhandlar för 10 000 kr/månad, inräknad.
  Read more
 • Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Malmö

  Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Malmö

  Coop har den billigaste hemlevererade matkassen online av alla dagligvaruaktörer både i Stockholm och Malmö, enligt en ny undersökning från Matpriskollen. I Malmö är matkassen från Stora Coop billigast och kostar 2 288 kronor samtidigt som den dyraste kostar 2 711 kronor, enligt Matpriskollens undersökning. I undersökningen är Coops medlemsbonus, som kan ge nästan 7,5 procent i rabatt när man storhandlar för 10 000 kr/månad, inräknad.
  Read more