Coop Storlien flyttar till nya lokalerf.v. Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord, Thomas Holm, vice vd Svenska Handelsfastigheter, Lennart Sten, vd Svenska Handelsfastigheter, Thomas Johansson, vd Coop Nord.

Coop Storlien flyttar till nya lokaler

Coop Storlien är en välbesökt gränshandelsbutik och ett utflyktsmål för många norrmän. Nu planerar Svenska Handelsfastigheter en ny handelsplats i Storlien, dit Coop kommer att flytta och utöka sin verksamhet.

Coop Storlien är välbesökt men trångbodd, inte minst under storhelgerna, säger Thomas Johansson, vd Coop Nord. Nu kan vår butik växa till mer än dubbla ytan, dessutom med flera goda grannar som gör Storlien än mer attraktiv som handelsplats.

Med den nya butiken kommer Coop Storlien att kunna erbjuda ett bredare sortiment till lokala såväl som tillresta kunder. Coop Storlien blir hyresgäster i den nya fastigheten och går från en säljyta på 1200m2  till 3000 m2.

Vi fortsätter att bedriva verksamhet i våra gamla lokaler medan den nya fastigheten byggs, berättar Thomas Johansson. Därigenom får vi inga avbrott i verksamheten utan vi stänger ena dagen och kan öppna i nya, större lokaler dagen därpå.

Svenska Handelsfastigheter planerar att utveckla gränshandeln i Storlien genom att bygga en helt ny handelsfastighet för flera aktörer, i anslutning till den tomt där Coop Storlien nu är belägen. Enligt tidplanen ska den nya lokalen vara färdigställd våren 2020.

Att starta om ger helt nya möjligheter för butiken och personalen, en ny och fräsch butik är allas dröm, förklarar Henrik Weile, butikschef Coop Storlien  Vi kommer kunna ta hand om kunderna på ett ännu bättre sätt med större butiksyta och ett bredare sortiment.

Fastigheterna kommer att vara miljöcertifierade och parkeringen kommer att förbättras, bland annat med 80 laddstationer för elbil. Även rondellen vid E14 kommer att byggas om för lättare åtkomst. 30 hyreslägenheter samt förskola är under planering. Vilket kommer göra det enklare att rekrytera medarbetare.

Det här är en fantastisk möjlighet för Storlien. Vi är positiva till att få nya grannar som hjälper till att bredda vårt gränshandelserbjudande, säger Thomas Johansson.

 

Se gärna: www.coopnord.se

Ytterligare information:
Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord, Tel 070-261 46 29, lars.carlstedt@coopnord.se
Thomas Holm, Vice vd Svenska Handelsfastigheter, Tel 070-943 68 00, thomas.holm@handelsfastigheter.se

Sociala medier: https://www.facebook.com/coopstorlien/

Fakta om Coop Nord
Coop Nord är en detaljhandelsdrivande konsumentförening som består av 80 butiker och stormarknader i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.  Coop Nord ägs av 288 000 medlemmar.