Coop startar samarbete för att finna hållbara system för take-away förpackningar

Coop startar samarbete för att finna hållbara system för take-away förpackningar

Trenden med att konsumera mat och dryck i farten, så kallad take-away, håller i sig och förväntas fortsätta växa framöver. Samtidigt visar studier att de förpackningar som kunderna tar med sin dryck eller mat i sällan återvinns. Coop ingår nu samarbete med Stora Enso och Sustainable Innovation för att undersöka hur ett svenskt system med returförpackningar, gjorda av biobaserade material, för mat och dryck skulle kunna utformas. Projektet välkomnar fler aktörer för att få in olika perspektiv från hela mat- och dryckesbranschen.

Vårt moderna sätt att leva där vi tar med oss mat och dryck i farten i engångsförpackningar sliter på jordens resurser. Vi ser därför att vi både behöver utveckla nya material för take away förpackningarna som har så lågt hållbarhetsavtryck som möjligt och att vi behöver system för returhantering så att förpackningarna kan användas många gånger, säger Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet och kvalitet på Coop Sverige.

 

Att utveckla ett retursystem för take away förpackningar tror vi görs effektivast om många aktörer ingår i samma system. Vi startar nu ett projekt som ska se över möjligheter och utmaningar med ett branschgemensamt system och vi välkomnar fler att ingå i projektet, säger Charlotta Szczepanowski.

Stora Enso, Sustainable Innovation och Coop ska tillsammans driva projektet kring biobaserade flergångsförpackningar för take away. Projektet stöds av Vinnova. Projektet kommer att starta under hösten och pågå till och med april 2022. Fler aktörer är välkomna till projektet.

Bakgrund

I Naturvårdsverkets nationella skräpmätning under en vecka i juni 2020 framgår att cirka 140 000 muggar och cirka 350 000 livsmedelsbehållare hittades. Engångsmatlådor och engångsmuggar är också med på Håll Sverige Rents topplista över de produkter som oftast förekommer vid nedskräpning.

Kontakt
Om du vill veta mer om projektet, eller är intresserad av att ingå i det, kontakta Lena Nohrstedt, hållbarhetsstrateg på Coop Sverige, på lena.nohrstedt@coop.se.