Coop slutar med nappflaskor som innehåller bisfenol A

Idag beslutade Coop att bara köpa in och därmed bara sälja nappflaskor utan bisfenol A i sina butiker.

– Vi vet att många av våra medlemmar och kunder känner oro kring valet av nappflaska och att det idag finns ett pågående arbete inom EU och ett svenskt initiativ mot ämnet. Därför har vi valt att i fortsättningen bara köpa in nappflaskor fria från bisfenhol A och snabbt fasa ut de övriga sorterna, säger Magnus Nelin, presschef på Coop

Coop har redan tidigare tillsammans med sina leverantörer arbetat för att på sikt byta ut sortimentet mot enbart BPA fria flaskor. Dagens beslut innebär att det sker snabbare än planerat. Coops leverantörer har aktivt arbetat med att minska mängden bisfenol A i de olika modellerna av nappflaskor mängden är långt under de gränsvärden som finns idag. Nu är det knappt mätbara mängder som redovisas i de test som utförs.

– Vi följer normalt de rekommendationer myndigheterna ger, men går nu ett steg längre och fasar ut dessa nappflaskor tills vi får tydliga direktiv från myndigheterna kring ämnet bisfenol A .