Coop sätter mål om minskat matsvinn – mindre än 1 procent år 2025

Coop sätter mål om minskat matsvinn – mindre än 1 procent år 2025

En tredjedel av den mat som produceras i världen går till spillo och matsvinnet i butiker och hushåll i Sverige uppskattas till cirka 55 kg per person per år. Mot bakgrund av detta vill Coop ta ett större ansvar för att branschen ska bidra till att minska matsvinnet. Därför sätter vi nu upp ett mål om att det matsvinn som uppstår i vår egen verksamhet ska vara mindre än 1 procent av omsättningen år 2025.

Matavfallet i Sverige uppgick till över 1,3 miljoner ton 2018 när den senaste mätningen gjordes. Där ingår både matsvinn och så kallat oundvikligt matavfall, så som ben, skal och skinn. Det rena matsvinnet från butiker och hushåll uppskattades till 520 000 ton, vilket motsvarar 55 kg per person. Den största delen, 77 procent, slängs i hushållen.

Konsumenterna rankar matsvinn som den viktigaste frågan för branschen att arbeta med framöver.

Coops styrelse har nu beslutat att det matsvinn som uppstår i Coops egen verksamhet ska vara mindre än 1 procent av omsättningen 2025. Samtidigt framhöll styrelsen i ett ställningstagande att Coop har ett vidare ansvar att hjälpa medlemmar och konsumenter att minska sitt matsvinn.

Vi har länge arbetat aktivt i våra butiker över hela landet för att minska matsvinnet med en rad aktiviteter och satsningar. Nu knyter vi ihop helheten när vi sätter ett tufft mål för hela vår verksamhet samtidigt som vi stärker vårt arbete för att hjälpa medlemmar och konsumenter att minska sitt matsvinn, säger Charlotta Szczepanowski, Chef Kvalitet och Hållbarhet på Coop.

Samtidigt ansluter sig Coop som första dagligvaruaktör till den nationella överenskommelsen för minskat matsvinn som lanserades den 12 mars i år. Coops hållbarhetschef Mattis Bergkvist blir en del av styrgruppen.

Överenskommelsen öppnar upp nya möjligheter att motverka matsvinnet i hela livsmedelskedjan genom samarbete med övriga organisationer och myndigheter som anslutit sig. Att Coop även går in i styrgruppen är en viktig del i vårt övergripande arbete för att ställa om hela branschen i mer hållbar riktning, säger Charlotta Szczepanowski.

Läs mer om Coops arbete för att minska matsvinn:

https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/matsvinn/sa-minskar-coop-svinnet/

Ställningstagande av Coops styrelse, september 2020:

”Med ambitionen att vara den goda kraften i mat-Sverige har vi fokus på hållbarhet i hela vår affär. Därför ska vi arbeta aktivt för att motverka matsvinn i alla led. Vårt mål är att matsvinnet som uppstår i Coops verksamhet ska vara mindre än 1 procent av omsättningen 2025.

Det matsvinn som ändå uppkommer ska vi hantera på ett ansvarsfullt sätt. Och vi tar ansvar för nästa led i kedjan genom att utveckla innovativa lösningar, som hjälper våra medlemmar att minska sitt matsvinn.”

Information om den nationella överenskommelsen för att minska matsvinnet

Den 12 mars lanserades en överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsbranschen som tillsammans ska arbeta för att minska matsvinnet. Initiativet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål 12.3 som är att halvera det globala matsvinnet till 2030 och minska förlusterna i hela kedjan.

Läs mer om överenskommelsen här:

https://www.ivl.se/projektwebbar/samarbete-for-minskat-matsvinn.html

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se 

Taggar

 • Coops matkreatör Sara Begner släpper kokbok med budgetrecept

  Coops matkreatör Sara Begner släpper kokbok med budgetrecept

  Nu kommer klassikern och Sveriges mest sålda kokbok i ny skrud. I juli släpps en ny utgåva av Vår kokbok på temat på allas läppar: ”budget”.
  Read more
 • Dags att nominera till Änglamarkspriset 2024

  Dags att nominera till Änglamarkspriset 2024

  Nu är det dags att nominera till Änglamarkspriset 2024. I hela 22 år har Coop och KF tillsammans med Änglamarksfamiljerna Alfredson, Danielsson och Taube stöttat unga eldsjälar som genom sin verksamhet bidrar till en mer hållbar och positiv framtid för sin egen och kommande generationer. Prissumman på 250 000 kronor ska bidra till att dessa hållbarhetsentreprenörer kan förverkliga sina idéer och mål.
  Read more