Coop satsar i Enköping – utbyggd frysterminal och nya jobb

Coop satsar i Enköping – utbyggd frysterminal och nya jobb

De senaste åren har antalet Coop-butiker och kunder växt stadigt. För att förbereda för ytterligare tillväxt har Coop beslutat att bygga ut befintlig varuterminal för frysvaror i Enköping. Med utbyggnaden säkrar Coop att kapacitet för frysvaror växer i takt med beräknad kundtillväxt.  

Sedan år 2011 har Coop haft sitt centrala lager av frysvaror i Enköping. I terminalen arbetar idag cirka 120 personer. Under nästa år kommer Coop, i samarbete med hyresvärden Catena, att bygga ut befintlig varuterminal med cirka 5 800 kvadratmeter.

–  Coops varuterminal i Enköping förser våra mer än 800 butiker och Coops kunder med frysta varor. Genom att vi nu gjort ett långsiktigt avtal med fastighetsägaren kommer vi att kunna vara kvar i Enköping, verksamheten kan byggas ut och på sikt ser vi fram emot att erbjuda nya jobb i vår terminal. Genom det här beslutet har vi framtidssäkrat Coops varuförsörjning av frysta varor, säger Örjan Grandin, vd för Coop Logistik och vice vd i Coop Sverige.

Coop är hyresvärd hos fastighetsägaren Catena. Ett avtal har signerats som sträcker sig fram till år 2037. Den nya utbyggnaden planeras att vara klar i slutet av 2023.

– Vi är glada att vi nu kan använda ytterligare en del av tomtytan och hjälpa Coop att expandera på platsen och öka sin kapacitet för fryslagring genom att tillföra kylda utrymmen där vi dessutom kan nyttja höjderna maximalt, säger Catenas regionchef i Stockholm, Tobias Karlsson.

Under arbetet med att utreda hur Coop skulle kunna fortsätta att utveckla frysverksamheten har det funnits ett gott samarbete med Enköpings kommun.

– Det är oerhört glädjande att Coop väljer att fortsätta växa här i Enköping. Det bekräftar vårt attraktiva läge och bidrar positivt till samhällsutveckling i kommunen, säger Anna Holmström, näringslivschef i Enköpings kommun.

Fakta 

 • Sedan 2011 ligger Coops varuterminal för frysvaror i Enköping.
 • Befintlig varuterminal är på cirka 10 900 kvadratmeter.
 • Tillbyggnaden blir cirka 5 880 kvadratmeter.
 • Nuvarande och tillbyggd varuterminal kommer att miljöcertifieras enligt Breeam InUse.
 • Terminalen kommer att förses med en takmonterad solcellsanläggning för produktion av el till terminalen.

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se 

 • Coop sänker priserna på grönsaker och frukt

  Coop sänker priserna på grönsaker och frukt

  Med start på torsdag 30 mars sänker Coop priserna på färska grönsaker och frukt. Samtliga varor inom färska grönsaker, frukter och bär sänks med 12%, en sänkning som motsvarar momsen på livsmedel. Med sänkningen vill Coop stötta sina medlemmar, som fått allt högre kostnader under den senaste tiden.  
  Läs mer
 • Vi-skogen 40 år – 5,8 miljoner träd planterade tack vare skänkt pant från Coops kunder

  Vi-skogen 40 år – 5,8 miljoner träd planterade tack vare skänkt pant från Coops kunder

  Biståndsorganisationen Vi-skogen har i år arbetat 40 år i östra Afrika med hållbart jordbruk och att lyfta människor ur fattigdom. Sedan 2004 har de också samlat in pant som skänkts av svenskarna tack vare samarbete med Coop via Biståndsknappen på pantautomaterna. 2022 skänktes 6,5 miljoner kronor av panten – för vilket Vi-skogen kunde plantera över 260 000 träd. Sedan starten på pantsamarbetet har 5,8 miljoner träd planterats.
  Läs mer